กอดสุดท้าย

 วงไออุ่น  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

C | Em |F | G |

C | Em |F | G | G |

อยากโอบกอCดเธอไว้นาน ๆEmก่อนที่เวลFามันจะผ่านไปGอยากจะหยุCดเวลานี้ไEmว้  เพื่อไม่ให้FเธอไปจากฉัG

คงต้องยอมรัAmบ.. ความเป็นจริEmทุก ๆ สิ่Fง ย่อมมีGทางของมัCไม่โกรธเธอAmเลย.. ที่ทิ้งEmกันเมื่อเธอนั้Fนมีทางฝันก็ไปG

เพียงอยากขCอ.. กอดเธอEmครั้งสุดท้าAmก่อนเธอจะไปF  เดินคนละทาGเพียงอยากขCอ.. กอดเธEmอไว้ข้าง ๆAmก่อนวันพรุ่งนี้F.. ฉันจะไม่มีเธGอ...

A# | C# |C | G |

อยากจะขอCให้เธอโชคดีEmเรื่องราวดี ๆF  ฉันจะเก็บไGว้อยากโอบกอCดก่อนเธอจะไEmกอดเธอไFว้..จนสุดท้ายของนาทีG

* | ** |

แค่เพียงอยากจAmะขอ.. กอEmดเธอครั้งสุดท้Amายก่อนเธอจะไปF  เดินกันคนละทาGแค่เพียงอยากจะขCอ..กอดเธอEmไว้ข้าง ๆAmก่อนวันพรุ่งนี้F.. ฉันจะไม่มีเธGอ.. อีกต่อไปC

ก่อFน..จะตื่นมGา.. ไม่เจอใครC...คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง บ้านฉัน มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)อยากโอบกอดเธอไว้นานๆก่อนที่เวลามันจะผ่านไป อยากจะหยุดเวลานี้ไว้ เพื่อไม่ให้เธอไปจากฉัน คงต้องยอมรับ ความเป็นจริง ทุกๆสิ่ง ย่อมมีทางของมัน ไม่โกรธเธอเลย ที่ทิ้งกัน เมื่อเธอนั้นมีทางฝันก็ไป เพียงอยากขอ กอดเธอครั้งสุดท้าย ก่อนเธอจะไป เดินคนละทาง เพียงอยากขอ กอดเธอไว้ข้างๆก่อนวันพรุ่งนี้ ฉันจะไม่มีเธอ อยากจะขอให้เธอโชคดี เรื่องราวดีๆฉันจะเก็บไว้ อยากโอบกอดก่อนเธอจะไป กอดเธอไว้จนสุดท้ายของนาที แค่เพียงอยากจะขอ กอดเธอครั้งสุดท้าย ก่อนเธอจะไป เดินกันคนละทาง แค่เพียงอยากจะขอกอดเธอไว้ข้างๆก่อนวันพรุ่งนี้ ฉันจะไม่มีเธอ อีกต่อไป ก่อนจะตื่นมา ไม่เจอใคร