กอดที่ว่างเปล่า

 กอดที่ว่างเปล่า พีธ พีระ โรส ศิรินทิพย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กอดที่ว่างเปล่า โรส ศิรินทิพย์ ft. พีธ พีระ

F | A# |Am | Cm F7 |A# A7 | Dm C G/B |Gm C | Fsus4 F |

F  ปวดร้าวด้วยเรื่อC/Eงเดิม ๆA7Dm   ที่ไม่ใช่เรื่อA#งใหม่Gm  เหมือนมันCไม่เคยจบเลAm  และเธอD7ไม่เคยปล่อยผ่าGmนมันไป  เก็บมาทำร้าCยกัน

F  จน(ความ)รักต้องพัC/Eง..ทลาA7Dm   ด้วยความไม่ไA# Amว้ใจGm    รู้ดีCเพราะความอ่อนแAm    และเรD7าไม่เคยยอมเข้าGmใจ    แบบคนที่รักA#..  กันC         | Bb C Bb C |

ฉัFนยังอยู่ตรงนี้A#.. ด้วยหัAmวใจแตDmกสลาCm Fร้องขA#อให้คืนมารักA7กัน  ถึงแDmม้ไม่มีวันทำCได้ที่หวัGmงให้ทุกอย่าง..กลับมาเป็นเหมือCนเดิม

รักFคงจบไปแล้A#ว..  ไปพร้Amอมใจที่DmปวดCm Fร้าวอ้อมแขA#นของเธอที่คุ้นA7เคยนั้นไม่เป็Dmนเหมือนเก่า Cกอดที่มันแสGmนว่างเปล่า  อยากรู้ว่ารักA#ของเรCาอยู่ไหน

Fsus4 F | ( x2 )

F | C/E |Dm | Am |A# | Am Dm |D# | C | F |C/E F Gm A# |

* | ** |

Dm C | G/B |

กอดที่มันแสGmนว่างเปล่า  ยังมีความรักCของเราอยู่ไหม

F | A# Am || Gm C | F |คอร์ดเพลง กอดที่ว่างเปล่า โรส ศิรินทิพย์ ft. พีธ พีระ

เนื้อเพลง กอดที่ว่างเปล่า โรส ศิรินทิพย์ ft. พีธ พีระปวดร้าวด้วยเรื่องเดิมๆที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ เหมือนมันไม่เคยจบเลย และเธอไม่เคยปล่อยผ่านมันไป เก็บมาทำร้ายกัน จนความรักต้องพังทลาย ด้วยความไม่ไว้ใจ รู้ดีเพราะความอ่อนแอ และเราไม่เคยยอมเข้าใจ แบบคนที่รัก กัน ฉันยังอยู่ตรงนี้ ด้วยหัวใจแตกสลาย ร้องขอให้คืนมารักกัน ถึงแม้ไม่มีวันทำได้ ที่หวังให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิม รักคงจบไปแล้ว ไปพร้อมใจที่ปวดร้าว อ้อมแขนของเธอที่คุ้นเคยนั้นไม่เป็นเหมือนเก่า กอดที่มันแสนว่างเปล่า อยากรู้ว่ารักของเราอยู่ไหน กอดที่มันแสนว่างเปล่า ยังมีความรักของเราอยู่ไหม