เห่า

 กระต่าย พรรณนิภา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เห่า กระต่าย พรรณนิภา

Am G | F C |Am F | F E |

ยังจำได้ไหAmม คนที่ทิ้งน้องไปGไปเจอคนใหFม่ แล้วก็ไปกับเขCถิ่Amมให้น้องนั่งเหGงา นั่งเศร้าเสียใจFน้ำตาคลCอยาAmกถามใจอ้ายอGยู่  ว่าอ้ายฮู้Fบ่หนCว่าน้อAmงเจ็บและท้Gอกับอ้ายส่ำAmใด๋

เจ็Dmบปวดใจ เมื่ออ้ายถิ่มไDmป ไปฮักเขาน้อEmงนี่บ่อยากเว้า อิหยังหC Dm EmลายเกิFดอีหยังขึ้นหนอ จั่งได้โEmงคืนใDmจักEสิเฮ็ดจั่งใด๋F   โอ้E Am

กะสิมาเห่FาหนอเอาGหัวใจน้องCคืนน้องล้มทั้งยืDmน  เมื่ออ้าGยคืนมาเหยียบใจCบัดนั้นว่าสิF..ดูแGล  คอยเทคแคEmร์ กะเว้าเรื่อยไAmDmต่สุดท้าGยอ้ายกะเห่Am

และในวัAmนที่น้องมีใหGม่  สุดท้าFยอ้ายกะกลับมCฮ้อAmงไห้จนว่Gา ตาเป็นหยิบAmมดFนหนอคน.. เป็นหยัFงจั่งตาหลูโตนแต่น้อEmงกะคนคือกัAm

** |

Am G | F C |Am G | F C | Am |

F | C |Dm | C |F G | Em Am |Dm G | Am |

* | ** | ** |

Dmต่สุดท้าGยอ้ายได้แค่Amเห่า..     Am

Am G | F C |Am G | F C || Am |คอร์ดเพลง เห่า กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง เห่า กระต่าย พรรณนิภายังจำได้ไหม คนที่ทิ้งน้องไป ไปเจอคนใหม่ แล้วก็ไปกับเขา ถิ่มให้น้องนั่งเหงา นั่งเศร้าเสียใจน้ำตาคลอ อยากถามใจอ้ายอยู่ ว่าอ้ายฮู้บ่หนอ ว่าน้องเจ็บและท้อกับอ้ายส่ำใด๋ เจ็บปวดใจ เมื่ออ้ายถิ่มไป ไปฮักเขา น้องนี่บ่อยากเว้า อิหยังหลาย เกิดอีหยังขึ้นหนอ จั่งได้โงคืนใจ จักสิเฮ็ดจั่งใด๋ โอ้ย กะสิมาเห่าหนอเอาหัวใจน้องคืน น้องล้มทั้งยืน เมื่ออ้ายคืนมาเหยียบใจ บัดนั้นว่าสิดูแล คอยเทคแคร์ กะเว้าเรื่อยไป แต่สุดท้ายอ้ายกะเห่า และในวันที่น้องมีใหม่ สุดท้ายอ้ายกะกลับมา ฮ้องไห้จนว่า ตาเป็นหยิบมด คนหนอคน เป็นหยังจั่งตาหลูโตน แต่น้องกะคนคือกัน แต่สุดท้ายอ้ายได้แค่เห่า