หัวใจเสือดำ

Retrospectแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Em | Em |C | C |

Em | Em |C | C |

ป่าลั่นสะท้Em | Emาน..เสียงคำรามเรียกร้อCงหาใครซักคนCเลือดรินหลั่งไEm | Emหล..เสียงหัวใจของเขCากำลังหยุดลงC

คนใจร้D | Dาย...นี่มันสมควรใช่ไหCมที่เรียกว่าคนCใจมันหD | Dาย...อยากบอกให้รู้เอาไว้Cว่าเราจะไม่ทนC

Em  กระสุนควันปืEmน.. ทำตาฉันตื่Cจุกอกเกินจะกล้ำCกลืน มันฝืนใจตัวเอEmล้านคนตะโกEmน.. หัวใจเป็นหนึ่Cความจริงเป็นสิ่งไม่Cตาย

* |

หัEmวใจเสือดำ อย่าปล่อCยมันให้เงียบงันมาDรับกรรมสิ่งนั้Aนที่คุณก่อหัEmวใจสีดำ ตะโกCนอยากให้โลกฟังจะรอDวันนั้น วันที่ควาAมเป็นธรรมทอแสง

โวCว...  DมาEmรับกรรมสิ่งนั้G/Bนที่คุณก่อโวCว...  DจะรอEmวันนั้น วันที่ควาGมเป็นธรรมทอแสง

C | C D |Em | Em G/B |

C | C D |Em | G |

** | ** | *** |

C | C | Em | Em |C | C | Em | Em |C | C | Em | Em |C | C | Em | Em |

C | C | Em | Em | ( x... )