ฮักง่ายลืมยาก

 กี้ พงษ์ศักดิ์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฮักง่ายลืมยาก กี้ พงษ์ศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: อ.โอ๋ บุรีรัมย์สังกัดค่าย: KPS RECORD

G Bm | Em |C | Cm D |

Bm | Em |C | D |Dsus4 D |

ถ้าฮักผู้ใด๋G  ยามฮัBmกอ้ายกะฮักเบิดใEmให้ไปC บ่เหลืDอเผื่อใจไว้Gเจ็บความฮัCกให้ได้สุอย่Cmาง  บ่ย้านใจพัBmง บ่เคยเข็Emถึงอ้าAmยสิถืกเขาเฮ็Cด..ช้ำใจมาหลDาย

ความฮักGที่อ้ายให้ไBmป น้องกะบ่เห็นค่EmความดีCดึกถิ่มเข้าป่Amา บ่เหลือฮอยDฮักเจ้CากะยังนอกใCmจ.. ไปมีผู้ใหBmม่จนอ้ายเสียEmหลักเสียฮัAmก เสียใจCให้คนจั่งน้D | Dอง

ยามฮักกันCนั้นมันง่าDแต่มันสิตาBmยย้อนลืมบ่ไEmด้คำว่าฮัAmกมันได้ฝังใจD ฮักง่ายลืมGยากบ่แม่นปลาทอCง พอสิความจำสั้Dบ่ลืมความฝัBmนที่เคยสร้างก่Emคันลืมง่าAmยกะดีตั๊วน้Dอ จั่งบ่เสียใG (D)

เฮ็ดดีบ่พGอ..ซั่นบ้Bmอ น้องเลยบ่ฮัEmอ้าCยกะเลยอกหัDก เพราะถืกม้าGงใจน้องเหยียCบใจอ้ายจนหมุ่Cmฮ้องไห้น้ำตาขุ่Bmนกะซ่อยบ่ไEmด้สิเฮ็Amดให้คนหลายใDจ..กลับมาฮักGกัน

C | Bm |Am C | D | D |

* | ** |

บ่แม่นปลาทอCง พอสิความจำสั้Dบ่ลืมความฝัBmนที่เคยสร้างก่Emคันลืมง่าAmยกะดีตั๊วน้Dอ จั่งบ่เสียใG

มันลืมง่าAmยกะดีตั๊วน้Dอ.. จั่งบ่เสียใจ

C Cm | G |G |คอร์ดเพลง ฮักง่ายลืมยาก กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง ฮักง่ายลืมยาก กี้ พงษ์ศักดิ์ถ้าฮักผู้ใด๋ ยามฮักอ้ายกะฮักเบิดใจ ให้ไป บ่เหลือเผื่อใจไว้เจ็บ ความฮักให้ได้สุอย่าง บ่ย้านใจพัง บ่เคยเข็ด ถึงอ้ายสิถืกเขาเฮ็ดช้ำใจมาหลาย ความฮักที่อ้ายให้ไป น้องกะบ่เห็นค่า ความดีดึกถิ่มเข้าป่า บ่เหลือฮอยฮัก เจ้ากะยังนอกใจ ไปมีผู้ใหม่จนอ้ายเสียหลัก เสียฮัก เสียใจให้คนจั่งน้อง ยามฮักกันนั้นมันง่าย แต่มันสิตายย้อนลืมบ่ได้ คำว่าฮักมันได้ฝังใจ ฮักง่ายลืมยาก บ่แม่นปลาทอง พอสิความจำสั้น บ่ลืมความฝันที่เคยสร้างก่อ คันลืมง่ายกะดีตั๊วน้อ จั่งบ่เสียใจ เฮ็ดดีบ่พอซั่นบ้อ น้องเลยบ่ฮัก อ้ายกะเลยอกหัก เพราะถืกม้างใจ น้องเหยียบใจอ้ายจนหมุ่น ฮ้องไห้น้ำตาขุ่นกะซ่อยบ่ได้ สิเฮ็ดให้คนหลายใจกลับมาฮักกัน บ่แม่นปลาทอง พอสิความจำสั้น บ่ลืมความฝันที่เคยสร้างก่อ คันลืมง่ายกะดีตั๊วน้อ จั่งบ่เสียใจ มันลืมง่ายกะดีตั๊วน้อ จั่งบ่เสียใจ