ฮักง่ายลืมยาก

กี้ พงษ์ศักดิ์ ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฮักง่ายลืมยาก กี้ พงษ์ศักดิ์

G Bm | Em |C | Cm D |

Bm | Em |C | D |Dsus4 D |

ถ้าฮักผู้ใด๋G  ยามฮัBmกอ้ายกะฮักเบิดใEmให้ไปC บ่เหลืDอเผื่อใจไว้Gเจ็บความฮัCกให้ได้สุอย่Cmาง  บ่ย้านใจพัBmง บ่เคยเข็Emถึงอ้าAmยสิถืกเขาเฮ็Cด..ช้ำใจมาหลDาย

ความฮักGที่อ้ายให้ไBmป น้องกะบ่เห็นค่EmความดีCดึกถิ่มเข้าป่Amา บ่เหลือฮอยDฮักเจ้CากะยังนอกใCmจ.. ไปมีผู้ใหBmม่จนอ้ายเสียEmหลักเสียฮัAmก เสียใจCให้คนจั่งน้D | Dอง

ยามฮักกันCนั้นมันง่าDแต่มันสิตาBmยย้อนลืมบ่ไEmด้คำว่าฮัAmกมันได้ฝังใจD ฮักง่ายลืมGยากบ่แม่นปลาทอCง พอสิความจำสั้Dบ่ลืมความฝัBmนที่เคยสร้างก่Emคันลืมง่าAmยกะดีตั๊วน้Dอ จั่งบ่เสียใG (D)

เฮ็ดดีบ่พGอ..ซั่นบ้Bmอ น้องเลยบ่ฮัEmอ้าCยกะเลยอกหัDก เพราะถืกม้าGงใจน้องเหยียCบใจอ้ายจนหมุ่Cmฮ้องไห้น้ำตาขุ่Bmนกะซ่อยบ่ไEmด้สิเฮ็Amดให้คนหลายใDจ..กลับมาฮักGกัน

C | Bm |Am C | D | D |

* | ** |

บ่แม่นปลาทอCง พอสิความจำสั้Dบ่ลืมความฝัBmนที่เคยสร้างก่Emคันลืมง่าAmยกะดีตั๊วน้Dอ จั่งบ่เสียใG

มันลืมง่าAmยกะดีตั๊วน้Dอ.. จั่งบ่เสียใจ

C Cm | G |G |ฮักง่ายลืมยาก กี้ พงษ์ศักดิ์