อ้ายจนทนได้บ่

มนต์แคน แก่นคูน, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อ้ายจนทนได้บ่ มนต์แคน แก่นคูน

Cm |

หล่ะพี่ยังจน ชายคนไฮ้ถามก่อนเด้อหัวใจ เธอทนได้กับอ้ายบ่หล่ะมีเพียงใจให้คึดต่อแต่ความจนวนอยู่ใกล้ เธอทนได้บ่ละนาง...

หล่ะหนทางฮัก อุปสรรคยังอยู่ค้าง..คือความทุกข์เด้ออุกใจถ่าพี่ไหวบ่น้อคำ..  ผู้ก่ำกาพลาน้อย

หล่ะคันเธอคอยเธอถ่า  มีพงหนาอ้ายบ่หวั่นสิสู้เพื่อฝันข้อยและเจ้า...เพียงเธอเว้า.. ว่าสิรอขอฟังคำ...  เด้อแฟนอ้าย

Cm | Cm |D# | Gm |

Cm | Cm |Fm A# | Cm |

Cmอถามเจ้D#า.. เรื่องฮักเฮGmา เปิดเผยความCmในCm   อยากถามหัวใCmจ.. ว่าอ้ายจCmน เจ้าทนได้Gmบ่Gm   คืออุปสรD#รค.. ของความฮัCmก..ที่ต้องให้รFmCm   หลายคราวกลัวท้Gmอ  เจ้าจะรอA#..พี่ได้ไหมนCmาง

ทุก ๆ อย่Fmาง.. บนเส้นทางGm..คนจนวุ่นวาCmCm   เธอทนได้ไหCmม  ถามหัวใจตัวเองไหมหนGmGm   หากยินจากปาD#ก.. เธอที่รัCmก..คำเดียวว่ารFmCm   พี่คงบ่ท้Gmอ  หากเจ้ารอA# จะขอสู้เพื่อนาCm

ทางเดินกว้Cmาง มีพงหนามยากยิ่งทางชีวิตอ้ายบ่นิ่ง สิสูงขึ้นผลัดต่ำลงหลายฮ้อยโค้ง แต่พ้อบ่อนทางตันแรงใจฉันนั่นคือเธอ  สิฝ่าฟันดันดิ้นยุงหรือฮิ้น.. บินตอมพร้อมสิไล่คั่นแม่นเจ้ารับได้ สิขุดไม้ก่นตอเจ้าบ่ท้อ พี่กะบ่ยอมถอยมีเธอคอยเพียงฝัน  เมื่อยกะพลันหายสิ้น

เสีCmยงคำหมิ่Fmน.. ว่าเฮาจGmน เจ้าทนได้บ่CmCm   รับได้บ่น้Cmอ  คำคนเว้Cmา..ว่าเจ้าต้อยGmต่ำGm   คั่นเจ้าว่าพร้D#อม  อ้ายสิยอCmม..ลำบากตรากตFmรำCm   เหนื่อยกายจะทำ  Gmสุขประจำ..A#อยู่ที่หัวใCm

แฟนของอ้าCmย  อยากฮู้เด้หัวใจเจ้าทนได้หรือบ่คั่นแม่นเจ้าบ่ท้อ สิยอมสู้ทุกทางถามเจ้าบ้าง  ทนได้บ่ความทุกข์สุขอยู่ในหัวใจ  เจ้ารับไหว พี่ชายพร้อม..

Cm | Cm || D# | Gm |Cm | Cm || Fm A# | Cm | Cm |