อ้ายจนทนได้อยู่

เวียง นฤมล, แนวเพลง: หมอลำ, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

Fm | A#m |Cm | Fm |

C# | G# |C | Fm |

C# Cm | Fm |

ละฮักแฮงแฮงเด้อเพียงอ้ายจนกะส่าง แฮ่งเห็นใจ.. ขอเคียงอ้ายให้สู้ต่อละถามว่าจนทนได้บ่  ร้อยเปอร์เซนต์ตอบว่าได้เป็นแฟนอ้ายบ่หน่ายแหนง...

ละหนทางฮักบ่แห้งแล้ง  บ่ปันแบ่งเด้อทางใจดนปานใด๋สิรอคอย.. บ่ปล่อยกลางหนอวางไว้ละในหัวใจยังหนักแน่น  ขอเป็นแฟนบ่เปิดหน่ายบอกว่าใจน้องฮักอ้าย  บ่มายม้าง แม่นห่างลาหนาคนไค...  เด้อแฟนน้อง

Fm | Fm |Fm | Fm |

Fm | A# |Cm | Fm |Cm | Fm |

Fmอฮักอ้าA#ย  ฮักผู้ชาCmยจน ๆ คนนี้FmFm   ด้วยใจที่มFmี  ให้ทุกทาG#งช่วยขวางความจCmCm   ขอเพียงแต่อ้าG#ย.. อย่าหลายใจไปฮักใครหลายคCmFm   บ่กลัวความจCmน  แต่บ่ทD#น หากเป็นคนหลายใFm

ฮักฮักอ้าA#ย  พร้อมที่ใCmจมั่นคงพอแล้FmFm   สัญญาทุกแนFmว  เรื่องหัวใG#จ อย่าได้กังวCmCm   ยืนยันจากปาG#ก  คำว่ารักFmคำเดียวอีกหA#mFm   เป็นแฟนคนจCmน  แล้วจะทD#นให้ถึงบนเส้นชัFm

ฟังเด้ออ้าFmย อย่าถามเลยหัวใจ สิจนยากตามส่างเป็นคู่สมคู่สร้าง.. เคียงอ้ายบ่ถอยเดินเกี่ยวก้อย บ่ต้องห่วงทางไกลสู้จนถึงหลักชัย สิฝ่าฟันดั้นด้นพงหนามม่น  เคียงกายอ้ายบ่ห่างขอเป็นแฟนอยู่ข้าง  สิดึงยู้ส่อยกันสุขทุกข์นั้น กะตามส่างมันหนาน้องบ่ไปหัวซา หมื่นคำคนเย้ย

เสีFmยงคำเอ่A#ย.. ว่าเฮาจCmน ยังทนสู้ไFmหวFm   ยิ่งจนยิ่งเห็นใFmจ  เป็นแฟนอ้าG#ย บ่ได้ต้อCmยต่ำCm   เห็นทำงานหนัG#ก  คนที่รัFmกห่วงใยไถ่ถาA#mFm   ส่งยิ้มงาม Cmๆ  ให้ประจำD#อยู่ที่หัวใFm

เป็นแฟนอ้าFmนี่แหล่ะคือความหมาย บ่ป๋าฮ้างวางหย่าคือความฮักถ่อฟ้า สิรอได้ทุกทางบอกร้อยครั้ง น้องบ่หวั่นความทุกข์สุขอยู่ในหัวใจ  ฮักพี่ชาย บ่มายม้าง...

Fm | Fm || Fm | Fm |Fm | Fm || Fm | Fm || Fm |