อีหล่าเอ๋ย (อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ)

 เต้ย อภิวัฒน์ ลูกทุ่ง อีสาน คิดถึง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อีหล่าเอ๋ย (อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ) เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)

Bm | Bm |Bm | Bm |

กะเข้าใBmจในวันนี้บ่มีเจ้าแล้วดวงแก้Aวก้อนคำจากไกBmเจ็บแท้เBmด้ มันเจ็บเท้เด้ คือจั่งสิตาAบ่อาจหาAยลบเลือนจากใจBm | Bmได้

ตาAยอ้ายตาย  ข้าBmวกะกินบ่ได้นั่F#งฮ้องไห้ ฮือF#ฮือ | F#...

อยากบอกฮัBmก ว่าข้อยฮักเจ้า คงบ่มีAโอกาสเว้าในยามเช้F#าตื่นมาบ่มีเจ้าแล้BmเตียงเคยอBmยู่อู่เฮาเคยนอน ปอกหมอAนที่เจ้าเคยใช้ยังเก็บไF#ว้แทนใจน้องหล้าอยู่เด้Bmอยู่ทางนั้Bmนสบายดีไหม  เป็นจั่งใด๋Aบ่ฮู้เลยอิหล่าเอ๋F#ย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ..

Bm | A |F# | F# |

* | ** |

Bm | A |F# | Bm |

Bm | A |F# | F# |Bm | A |

อยากบอกฮัBmก ว่าข้อยฮักเจ้า คงบ่มีAโอกาสเว้าในยามเช้F#าตื่นมาบ่มีเจ้าแล้BmเตียงเคยอBmยู่อู่เฮาเคยนอน ปอกหมอAนที่เจ้าเคยใช้ยังเก็บไF#ว้แทนใจน้องหล้าอยู่เด้Bmอยู่ทางนั้Bmนสบายดีไหม  เป็นจั่งใด๋Aบ่ฮู้เลยอิหล่าเอ๋F#ย อ้ายคิดฮอดเจ้าเBm | Bmด้อ..

อยู่ทางนั้Bmนสบายดีไหม  เป็นจั่งใด๋Aบ่ฮู้เลยอิหล่าเอ๋F#ย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ..

Bm | Bm |Bm | Bm |คอร์ดเพลง อีหล่าเอ๋ย (อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ) เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)

เนื้อเพลง อีหล่าเอ๋ย (อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ) ครูเต้ย อภิวัฒน์กะเข้าใจในวันนี้บ่มีเจ้าแล้ว ดวงแก้วก้อนคำจากไกล เจ็บแท้เด้ มันเจ็บเท้เด้ คือจั่งสิตาย บ่อาจหายลบเลือนจากใจได้ ตายอ้ายตาย ข้าวกะกินบ่ได้ นั่งฮ้องไห้ ฮือฮือ อยากบอกฮัก ว่าข้อยฮักเจ้า คงบ่มีโอกาสเว้า ในยามเช้าตื่นมาบ่มีเจ้าแล้ว เตียงเคยอยู่อู่เฮาเคยนอน ปอกหมอนที่เจ้าเคยใช้ ยังเก็บไว้แทนใจน้องหล้าอยู่เด้อ อยู่ทางนั้นสบายดีไหม เป็นจั่งใด๋บ่ฮู้เลย อิหล่าเอ๋ย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ อยากบอกฮัก ว่าข้อยฮักเจ้า คงบ่มีโอกาสเว้า ในยามเช้าตื่นมาบ่มีเจ้าแล้ว เตียงเคยอยู่อู่เฮาเคยนอน ปอกหมอนที่เจ้าเคยใช้ ยังเก็บไว้แทนใจน้องหล้าอยู่เด้อ อยู่ทางนั้นสบายดีไหม เป็นจั่งใด๋บ่ฮู้เลย อิหล่าเอ๋ย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ อยู่ทางนั้นสบายดีไหม เป็นจั่งใด๋บ่ฮู้เลย อิหล่าเอ๋ย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ