จดหมายจากวันวาน

 จดหมายจากวันวาน Paradox สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จดหมายจากวันวาน PARADOX วงพาราด็อกซ์

G | D/F# |Em | D |C | Bm |Am | D |

G  ผ่านมาเนิ่นนาD/F#น..         Em   แต่ก็ไม่นาDน..C  ในความทรงจำBmที่ยังคงเหลืAmออยู่ในหัวใจDG  เจอะกับภาพเธD/F#อ..         Em   เจอะกับภาพเรDา..C  และวันเวลBmาอยู่ในจดหมาAmยแห่งความทรงจำD

Bm  ทุกครั้งที่ย้อEmนเวลา  ฉันเห็Amนแต่เธอเสียใจDBm  วันวานไม่ย้อEmนคืนมา  และเรAmาต้องจากกันไปD

G  หากนี่คือจดหมD/F#าย..Em  ที่ฝากไปตามเสียงDเพลงC  หากเปลี่ยนวันให้ย้อBmนเวลากลับไAm  ฉันขอทำให้เธDอไม่เจอฉันG  และนี่คือจดหมD/F#าย..Em  จากคนที่เสียDใจC  ถ้าหากเราได้พบBmเจอกันในสักวัAm  ฉันขอเพียงแค่ยิ้มDให้กันก็พอ

G | D/F# |Em | D |C | Bm |Am | D |

G ที่เธอเศร้าใD/F#จ..         Em   เจ็บปวดจนยากเกิDน..อภัยC  ในความผิด.. Bm     ที่เคยทำร้าAmยให้มีน้ำตDG  หากเธอไม่มีD/F#ฉัน..       Em     ชีวิตเธอคงจะดีDกว่านี้..C  จนเธอต้องเลือBmกเส้นทางที่เหAmลือ ที่ไม่มีฉัD

* |

G  หากนี่คือจดหมD/F#าย..Em  ที่ฝากไปตามเสียงDเพลงC  อยากบอกว่าถ้าย้อBmนเวลากลับไAm  ฉันขอทำให้เธDอไม่เจอฉันG  และนี่คือจดหมD/F#าย..Em  จากคนที่หายDไปC  ถ้าหากเราได้พบBmเจอกันในสักวัAm  ฉันขอเพียงแค่ยิ้มDให้กันก็พอ

** |

G | D/F# |Em | D |

C  ถ้าหากเราได้พบBmเจอกันในสักวัAm  ฉันขอเพียงแค่ยิ้มDให้กันก็พG | D/F#อ....  ขอแค่นี้Em..  พอD..  แค่นี้C..   พBmอ..   แค่นี้Am..   พD

G | D/F# || Em | D |C | Bm || Am | D || G |คอร์ดเพลง จดหมายจากวันวาน PARADOX วงพาราด็อกซ์

เนื้อเพลง จดหมายจากวันวาน PARADOX วงพาราด็อกซ์ผ่านมาเนิ่นนาน แต่ก็ไม่นาน ในความทรงจำที่ยังคงเหลืออยู่ในหัวใจ เจอะกับภาพเธอ เจอะกับภาพเรา และวันเวลาอยู่ในจดหมายแห่งความทรงจำ ทุกครั้งที่ย้อนเวลา ฉันเห็นแต่เธอเสียใจ วันวานไม่ย้อนคืนมา และเราต้องจากกันไป หากนี่คือจดหมาย ที่ฝากไปตามเสียงเพลง หากเปลี่ยนวันให้ย้อนเวลากลับไป ฉันขอทำให้เธอไม่เจอฉัน และนี่คือจดหมาย จากคนที่เสียใจ ถ้าหากเราได้พบเจอกันในสักวัน ฉันขอเพียงแค่ยิ้มให้กันก็พอ ที่เธอเศร้าใจ เจ็บปวดจนยากเกินอภัย ในความผิด ที่เคยทำร้ายให้มีน้ำตา หากเธอไม่มีฉัน ชีวิตเธอคงจะดีกว่านี้ จนเธอต้องเลือกเส้นทางที่เหลือ ที่ไม่มีฉัน หากนี่คือจดหมาย ที่ฝากไปตามเสียงเพลง อยากบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไป ฉันขอทำให้เธอไม่เจอฉัน และนี่คือจดหมาย จากคนที่หายไป ถ้าหากเราได้พบเจอกันในสักวัน ฉันขอเพียงแค่ยิ้มให้กันก็พอ ถ้าหากเราได้พบเจอกันในสักวัน ฉันขอเพียงแค่ยิ้มให้กันก็พอ ขอแค่นี้ พอ แค่นี้ พอ แค่นี้ พอ