แค่คนพรรค์นั้น

วงไออุ่นแนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C G/B Am |

G D/F# | Em D |C G | D |

Em  แค่คน ๆ หนึ่งเขาทิ้งไปBm  แค่เขาไม่จริงใจ ไม่ใยดีC  แล้วจะมีน้ำตาให้เขาทำไG

Em  แค่คน ๆ หนึ่งเขาหลอกเธอBm  แค่คนที่เธอหลงเชื่อใจC  เขาทิ้งเธอไป  เสียใจDได้อะไรขึ้นมา

แค่คGน.. ไม่รักEmจริงแค่คGน.. ไม่เอาEmไหนจะไปแคCร์มันทำไม  โว...D

ไอ้คนพรรค์นั้Gน  ไม่เห็D/F#นว่ามันจะมีEmดีทำให้เธDอต้องเสียศักดิ์ศC Bmรี..ปล่อยเขAmาย่ำยีตลอDดมากี่หมื่นพันครั้Gง.. ที่เขD/F#าทำเธอให้มีEmน้ำตาเธอจงทำDตัวเองให้มีCค่า..  Bm    อย่ามัวAmไปเสียเวลDอยากให้เธอCรีบเช็ดน้ำตDา.. เริ่มต้นชีวิตGใหม่

F สักวันเธอคงจะได้พบคนGที่ดีกว่านี้F คนไม่ดีก็ปล่อยมันไปD.. โวD...

G D/F# | Em D |C | D |

F | G |F | D |D# E |

ไอ้คนพรรค์นั้Aน  ไม่เห็E/G#นว่ามันจะมีF#mดีทำให้เธEอต้องเสียศักดิ์ศD C#mรี..ปล่อยเขBmาย่ำยีตลอEดมากี่หมื่นพันครั้Aง.. ที่เขE/G#าทำเธอให้มีF#mน้ำตาเธอจงทำEตัวเองให้มีDค่า..  C#m    อย่ามัวBmไปเสียเวลE

ไอ้คนพรรค์นั้Aน  ไม่เห็E/G#นว่ามันจะมีF#mดีทำให้เธEอต้องเสียศักดิ์ศD C#mรี..ปล่อยเขBmาย่ำยีตลอEดมากี่หมื่นพันครั้Aง.. ที่เขE/G#าทำเธอให้มีF#mน้ำตาเธอจงทำEตัวเองให้มีDค่า..  C#m    อย่ามัวBmไปเสียเวลEอยากให้เธอDถอยหลังกลับมEา.. เริ่มต้นชีวิตใหม่..

G | A | ( x2 )