แค่คนพรรค์นั้น

  แค่คนพรรค์นั้น   วงไออุ่น   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่คนพรรค์นั้น วงไออุ่น

C G/B Am |

G D | Em D |
C | D |

 Em  แค่คน ๆ หนึ่งเขาทิ้งไป Bm  แค่เขาไม่จริงใจ ไม่ใยดี C  แล้วจะมีน้ำตาให้เขาทำไG

 Em  แค่คน ๆ หนึ่งเขาหลอกเธอ Bm  แค่คนที่เธอหลงเชื่อใจ C  เขาทิ้งเธอไป  เสียใจDได้อะไรขึ้นมา

แค่คBmน.. ไม่รักEmจริงแค่คBmน.. ไม่เอาEmไหนจะไปแคCร์มันทำไม  โว...D

ไอ้คนพรรค์นั้Gน  ไม่เห็Bmนว่ามันจะมีEmดีทำให้เธDอต้องเสียศักดิ์ศC Bmรี..ปล่อยเขAmาย่ำยีตลอDดมากี่หมื่นพันครั้Gง.. ที่เขBmาทำเธอให้มีEmน้ำตาเธอจงทำDตัวเองให้มีCค่า..  Bm    อย่ามัวAmไปเสียเวลDอยากให้เธอCรีบเช็ดน้ำตDา.. เริ่มต้นชีวิตGใหม่

 D7/C     สักวันเธอคงจะได้พบคนGที่ดีกว่านี้ D7/C     คนไม่ดีก็ปล่อยมันไปD..  โวD...

G Bm | Em D |
C | D |

D7/C | G |
D7/C | D |D# E |

ไอ้คนพรรค์นั้Aน  ไม่เห็C#mนว่ามันจะF#mมีดีทำให้เธEอต้องเสียศักดิ์ศD C#mรี..ปล่อยเขBmาย่ำยีตลอEดมากี่หมื่นพันครั้Aง.. ที่เขC#mาทำเธอให้F#mมีน้ำตาเธอจงทำEตัวเองให้มีDค่า..  C#m    อย่ามัวBmไปเสียเวลE

ไอ้คนพรรค์นั้Aน  ไม่เห็C#mนว่ามันจะF#mมีดีทำให้เธEอต้องเสียศักดิ์ศD C#mรี..ปล่อยเขBmาย่ำยีตลอEดมากี่หมื่นพันครั้Aง.. ที่เขC#mาทำเธอให้F#mมีน้ำตาเธอจงทำEตัวเองให้มีDค่า..  C#m    อย่ามัวBmไปเสียเวลEอยากให้เธอDถอยหลังกลับมEา.. เริ่มต้นชีวิตใหม่..

G | A | ( x2 )คอร์ดเพลง แค่คนพรรค์นั้น วงไออุ่น

เนื้อเพลง แค่คนพรรค์นั้น วงไออุ่นแค่คนๆหนึ่งเขาทิ้งไป แค่เขาไม่จริงใจ ไม่ใยดี แล้วจะมีน้ำตาให้เขาทำไม แค่คนๆหนึ่งเขาหลอกเธอ แค่คนที่เธอหลงเชื่อใจ เขาทิ้งเธอไป เสียใจได้อะไรขึ้นมา แค่คน ไม่รักจริง แค่คน ไม่เอาไหน จะไปแคร์มันทำไม โว ไอ้คนพรรค์นั้น ไม่เห็นว่ามันจะมีดี ทำให้เธอต้องเสียศักดิ์ศรี ปล่อยเขาย่ำยีตลอดมา กี่หมื่นพันครั้ง ที่เขาทำเธอให้มีน้ำตา เธอจงทำตัวเองให้มีค่า อย่ามัวไปเสียเวลา อยากให้เธอรีบเช็ดน้ำตา เริ่มต้นชีวิตใหม่ สักวันเธอคงจะได้พบคนที่ดีกว่านี้ คนไม่ดีก็ปล่อยมันไป โว ไอ้คนพรรค์นั้น ไม่เห็นว่ามันจะมีดี ทำให้เธอต้องเสียศักดิ์ศรี ปล่อยเขาย่ำยีตลอดมา กี่หมื่นพันครั้ง ที่เขาทำเธอให้มีน้ำตา เธอจงทำตัวเองให้มีค่า อย่ามัวไปเสียเวลา ไอ้คนพรรค์นั้น ไม่เห็นว่ามันจะมีดี ทำให้เธอต้องเสียศักดิ์ศรี ปล่อยเขาย่ำยีตลอดมา กี่หมื่นพันครั้ง ที่เขาทำเธอให้มีน้ำตา เธอจงทำตัวเองให้มีค่า อย่ามัวไปเสียเวลา อยากให้เธอถอยหลังกลับมา เริ่มต้นชีวิตใหม่