แค่คนพรรค์นั้น

วงไออุ่น, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แค่คนพรรค์นั้น วงไออุ่น

C G/B Am |

G D | Em D |
C | D |

 Em  แค่คน ๆ หนึ่งเขาทิ้งไป Bm  แค่เขาไม่จริงใจ ไม่ใยดี C  แล้วจะมีน้ำตาให้เขาทำไG

 Em  แค่คน ๆ หนึ่งเขาหลอกเธอ Bm  แค่คนที่เธอหลงเชื่อใจ C  เขาทิ้งเธอไป  เสียใจDได้อะไรขึ้นมา

แค่คBmน.. ไม่รักEmจริงแค่คBmน.. ไม่เอาEmไหนจะไปแคCร์มันทำไม  โว...D

ไอ้คนพรรค์นั้Gน  ไม่เห็Bmนว่ามันจะมีEmดีทำให้เธDอต้องเสียศักดิ์ศC Bmรี..ปล่อยเขAmาย่ำยีตลอDดมากี่หมื่นพันครั้Gง.. ที่เขBmาทำเธอให้มีEmน้ำตาเธอจงทำDตัวเองให้มีCค่า..  Bm    อย่ามัวAmไปเสียเวลDอยากให้เธอCรีบเช็ดน้ำตDา.. เริ่มต้นชีวิตGใหม่

 D7/C     สักวันเธอคงจะได้พบคนGที่ดีกว่านี้ D7/C     คนไม่ดีก็ปล่อยมันไปD..  โวD...

G Bm | Em D |
C | D |

D7/C | G |
D7/C | D |D# E |

ไอ้คนพรรค์นั้Aน  ไม่เห็C#mนว่ามันจะF#mมีดีทำให้เธEอต้องเสียศักดิ์ศD C#mรี..ปล่อยเขBmาย่ำยีตลอEดมากี่หมื่นพันครั้Aง.. ที่เขC#mาทำเธอให้F#mมีน้ำตาเธอจงทำEตัวเองให้มีDค่า..  C#m    อย่ามัวBmไปเสียเวลE

ไอ้คนพรรค์นั้Aน  ไม่เห็C#mนว่ามันจะF#mมีดีทำให้เธEอต้องเสียศักดิ์ศD C#mรี..ปล่อยเขBmาย่ำยีตลอEดมากี่หมื่นพันครั้Aง.. ที่เขC#mาทำเธอให้F#mมีน้ำตาเธอจงทำEตัวเองให้มีDค่า..  C#m    อย่ามัวBmไปเสียเวลEอยากให้เธอDถอยหลังกลับมEา.. เริ่มต้นชีวิตใหม่..

G | A | ( x2 )