คนใจง่ายที่ไหนก็ทำ

Sound Surf, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนใจง่ายที่ไหนก็ทำ Sound Surf

Am | Em |Dm | G |

เขาคนก่อAmน.. ไม่ดีเท่าฉันEmเลยนี่คือคำ..Dm เธอเคยพูดให้ฉันGฟังแต่ถึงเวลAmา.. เธอก็ลืมทุกEmอย่างในวันนี้Dm.. เธอบอกว่าฉันไม่Gพอ

คือความจำเป็Fน  เมื่อเธอเจอคนEmหน้าใหม่เสียงเรียDmกในใจเธอดังGว่าให้รีบCไปเธอมีคำถาFมก่อนไป ว่าเธEmอทำผิดไหAmขอDmให้เธออุ่นใจFไว้เลG

ไม่ผิดหรอกที่รัCก  ไม่ผิดEmสักนิดเAm Gลย..ฉันรู้ดีDm..  เธFอเป็นเช่นGไรไม่ผิดหรอกที่รัFก  เข้าใจที่เธEmอทำไปAmคือสัญชาDmตญาณทั่วไป คนใจง่าFยที่ไหGนก็ทำC

G |

รักของเธAmอ.. เพื่อใครอีกหลายEmคนสำหรับเธDmอ.. มันคงเป็นเรื่องท้าGทายฉันไม่โกAmรธ.. มันแค่เพียงเสียEmดายให้ความรัDmก.. กับคนที่ไม่คู่Gควร

* | ** |

Am | Em |Dm | G |

Am | Em |Dm | G |

** |

ไม่ผิดหรอกที่รัCก  ไม่ผิดEmสักนิดเAm Gลย..ฉันรู้ดีDm..  เธFอเป็นเช่นGไรไม่ผิดหรอกที่รัFก  เข้าใจที่เธEmอทำไปAmคือสัญชาDmตญาณทั่วไป คนใจง่าFยที่ไหGนก็Am | Dทำ

คือสัญชาFตญาณทั่วไป  คนใจGง่ายอย่างเธอ..คุ้นเคย

Am | Em || Dm | G || Am |