คนใจง่ายที่ไหนก็ทำ

 Sound Surf สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนใจง่ายที่ไหนก็ทำ Sound Surf

Am | Em |Dm | G |

เขาคนก่อAmน.. ไม่ดีเท่าฉันEmเลยนี่คือคำ..Dm เธอเคยพูดให้ฉันGฟังแต่ถึงเวลAmา.. เธอก็ลืมทุกEmอย่างในวันนี้Dm.. เธอบอกว่าฉันไม่Gพอ

คือความจำเป็Fน  เมื่อเธอเจอคนEmหน้าใหม่เสียงเรียDmกในใจเธอดังGว่าให้รีบCไปเธอมีคำถาFมก่อนไป ว่าเธEmอทำผิดไหAmขอDmให้เธออุ่นใจFไว้เลG

ไม่ผิดหรอกที่รัCก  ไม่ผิดEmสักนิดเAm Gลย..ฉันรู้ดีDm..  เธFอเป็นเช่นGไรไม่ผิดหรอกที่รัFก  เข้าใจที่เธEmอทำไปAmคือสัญชาDmตญาณทั่วไป คนใจง่าFยที่ไหGนก็ทำC

G |

รักของเธAmอ.. เพื่อใครอีกหลายEmคนสำหรับเธDmอ.. มันคงเป็นเรื่องท้าGทายฉันไม่โกAmรธ.. มันแค่เพียงเสียEmดายให้ความรัDmก.. กับคนที่ไม่คู่Gควร

* | ** |

Am | Em |Dm | G |

Am | Em |Dm | G |

** |

ไม่ผิดหรอกที่รัCก  ไม่ผิดEmสักนิดเAm Gลย..ฉันรู้ดีDm..  เธFอเป็นเช่นGไรไม่ผิดหรอกที่รัFก  เข้าใจที่เธEmอทำไปAmคือสัญชาDmตญาณทั่วไป คนใจง่าFยที่ไหGนก็Am | Dทำ

คือสัญชาFตญาณทั่วไป  คนใจGง่ายอย่างเธอ..คุ้นเคย

Am | Em || Dm | G || Am |คอร์ดเพลง คนใจง่ายที่ไหนก็ทำ Sound Surf

เนื้อเพลง คนใจง่ายที่ไหนก็ทำ Sound Surfเขาคนก่อน ไม่ดีเท่าฉันเลย นี่คือคำ เธอเคยพูดให้ฉันฟัง แต่ถึงเวลา เธอก็ลืมทุกอย่าง ในวันนี้ เธอบอกว่าฉันไม่พอ คือความจำเป็น เมื่อเธอเจอคนหน้าใหม่ เสียงเรียกในใจเธอดังว่าให้รีบไป เธอมีคำถามก่อนไป ว่าเธอทำผิดไหม ขอให้เธออุ่นใจไว้เลย ไม่ผิดหรอกที่รัก ไม่ผิดสักนิดเลย ฉันรู้ดี เธอเป็นเช่นไร ไม่ผิดหรอกที่รัก เข้าใจที่เธอทำไป คือสัญชาตญาณทั่วไป คนใจง่ายที่ไหนก็ทำ รักของเธอ เพื่อใครอีกหลายคน สำหรับเธอ มันคงเป็นเรื่องท้าทาย ฉันไม่โกรธ มันแค่เพียงเสียดาย ให้ความรัก กับคนที่ไม่คู่ควร ไม่ผิดหรอกที่รัก ไม่ผิดสักนิดเลย ฉันรู้ดี เธอเป็นเช่นไร ไม่ผิดหรอกที่รัก เข้าใจที่เธอทำไป คือสัญชาตญาณทั่วไป คนใจง่ายที่ไหนก็ทำ คือสัญชาตญาณทั่วไป คนใจง่ายอย่างเธอคุ้นเคย