ขอเป็นแฟนเธอ

จักร บูดู พาราฮัท, ต้นอ้อ จิรพัชร, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ขอเป็นแฟนเธอ - จักร บูดู พาราฮัท feat.ต้นอ้อ จิรพัชร

A# | Am |Gm C | F |

A# | Am |Gm C | F |

แอบชอบเธGmอมานานแสนนานแอบเฝ้ามอGmงเธออยู่ทุกวันแต่ว่าใGmจฉันมันสั่น ๆ ไม่กล้าบอกรักFเธอกลัวว่าเธGmอจะมีคนจอง  มีเจ้าของGmจับจองหัวใจแต่ว่าฉัGmนก็ยังสงสัย จึงอยากจะถาFมเธอ

อยากถามเธGmอ มีแฟนหรือยังมีคนนั่Gmงอยู่กลางหัวใจของเธอแล้วหม้Fายหากว่าเธGmอยังไม่มีแฟนยังขาดคGmนมาเดินควงแขนฉันขอได้หม้Fาย

ให้ฉันคนนี้A#ได้หม้ายเป็นคนที่รักเธAmเป็นแฟนของเธGmอ จะดูแลเธCอให้สุดหัวFใจจะคอยบอกรักA# บอกว่าคิดถึงเธอทุกคืAmไม่มีใครอื่Gmนมาเกี่ยวมาข้อCงมาจองหัวFใจจะเป็นแฟนเธA#อที่ดีที่สุดเสมอไAmที่หนึ่งของใGmจ ฉันยกให้เธCอคนนี้ทั้งFใจ

A# | Am |Gm C | F |

A# | Am |Gm C | F |

* | ** |

เป็นไปได้หม้A#ายให้ฉันคนนี้นั้นรักเธAmเป็นแฟนของเธGmอ จะดูแลเธCอให้สุดหัวFใจจะคอยบอกรักA# บอกว่าคิดถึงเธอทุกคืAmไม่มีใครอื่Gmนมาเกี่ยวมาข้อCงมาจองหัวFใจจะเป็นแฟนเธA#อที่ดีที่สุดเสมอไAmที่หนึ่งของใGmจ ฉันยกให้เธCอคนนี้ทั้งFใจ

*** |

ฉันขอสัญญGmา จะเป็นแฟนเธCอ.. ที่ดีเสมอไF