คืนสุดท้าย

 คืนสุดท้าย วงเลแบนด์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คืนสุดท้าย LAYBAND TMG วงเลแบนด์

G | G |Em | Em |

G Oh No.. D  สิ่งที่เจอ..G Hello.. D  ได้ยินฉันไหมเธอBm   ในคืนที่มีแสงไฟ  C ร่ายรำตามเสียงดนตรีEm   ทุกสิ่งสวยงามสำหรับในค่ำคืนแห่งนี้D

ค่ำคืนขอGงเรา  ภายใต้แสEmงดาวใต้แสงไฟCที่ Follow  เราร่ายรำอยู่ใน Floorสิ่งที่ ShCmow ช่างดูงดDงาม..

เธอคือทั้Emงชีวิต  คิดวาดฝันCเอาไว้คือหัวใDจ..  คือนิรันEmดร์..แต่ในควาBมมืดมิด.. ติดกระสุนCสังหารลูกหลงจากอันDธพาล  เธอหลับไหEmMust Not You Die

C | C |Bm | Bm |

C | C |Bm | Bm |

C | C |

* |

Em | Em |C | C |

Em | Em |C | C |D |

เธอคือทั้Gงชีวิต  คิดวาดฝัEmนเอาไว้คือหัวใDจ..  คือนิรันEmดร์..แต่ในควEmามมืดมิด.. ติดกระสุนCสังหารลูกหลงจากอันDธพาล  เธอหลับไหEmMust Not You DiC | C | G | De

Oh God PleaGse โปรดเถิดหมออย่าเพิ่Dงถอดลมหายใจเธอตอนนี้Emฟื้นมาสิ Oh DariEmng ฟื้นมาสิReCsent ShDe Must Not DiG | Ge

D | D                         ค่ำคืนสุGดท้าย..G.D | D                         ค่ำคืนสุEmดท้าย... EmC | C | G | G | D                                      คืนสุดท้าย...คอร์ดเพลง คืนสุดท้าย LAYBAND TMG วงเลแบนด์

เนื้อเพลง คืนสุดท้าย LAYBAND TMG วงเลแบนด์Oh No สิ่งที่เจอ Hello ได้ยินฉันไหมเธอ ในคืนที่มีแสงไฟ ร่ายรำตามเสียงดนตรี ทุกสิ่งสวยงามสำหรับในค่ำคืนแห่งนี้ ค่ำคืนของเรา ภายใต้แสงดาว ใต้แสงไฟที่ Follow เราร่ายรำอยู่ใน Floor สิ่งที่ Show ช่างดูงดงาม เธอคือทั้งชีวิต คิดวาดฝันเอาไว้ คือหัวใจ คือนิรันดร์ แต่ในความมืดมิด ติดกระสุนสังหาร ลูกหลงจากอันธพาล เธอหลับไหล Must Not You Die เธอคือทั้งชีวิต คิดวาดฝันเอาไว้ คือหัวใจ คือนิรันดร์ แต่ในความมืดมิด ติดกระสุนสังหาร ลูกหลงจากอันธพาล เธอหลับไหล Must Not You Die Oh God Please โปรดเถิดหมอ อย่าเพิ่งถอดลมหายใจเธอตอนนี้ ฟื้นมาสิ Oh Daring ฟื้นมาสิ Resent She Must Not Die ค่ำคืนสุดท้าย ค่ำคืนสุดท้าย คืนสุดท้าย