คำขอ

 ก้อง ห้วยไร่ คำขอ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คำขอ ก้อง ห้วยไร่

F Dm | A# C |

A# C | Am Dm |Gm C | F C |

เว้าง่ายแท้หนFอ คำว่าพCอจากคนฮักอ้าDmโอ้ยเหลือใจหลA#าย เจ้าเปิดเจ้าหน่Cายโตอ้ายFแล้วบ้อบอกว่าฮัก ฮักกัDmน คำเว้าคำนั้Fนยังจำได้บ่Gmเจ้าหลCงคารมคนหล่A#ถิ่มคนมอซCอ ออนซอนเขFาแทน

บ่ทันเตรียมใFจ ยังฮักคนCไคกะเดี้ยกะด้Dmคือว่าละเนA#าะ คำว่าเพียงพCอของเจ้าFบ่มีซังคนหลายใDmจ  บ่หลูโดนอ้าDยจั๊กหน่อยแหน่ตี้GmถืกCคนหล่อรวยย่ำยีA# ย่อนสาวผู้ดีCสะออนคนFอื่น

ถิ่มอ้ายบ่ว่A#า ขอร้องแก้วตCาจั๊กหน่อยได้บ้Dmให้ตั้งหลักก่อนเนA#าะ แค่คำว่าCพอ เอาสFให้อ้ายทำใจA#ยอมฮับความจริCว่าถืกผู้หญิAmงเจ้าของบอกลDmเซาสาน้ำGmตา อยากอาCยหมามันแนมFเบิ่ง

Gm C | Am Dm |A# C | F |A# C | Am Dm |Gm C | F |

** |

ให้อ้ายทำใจA#ยอมฮับความจริCว่าถืกผู้หญิAmงเจ้าของบอกลDmเซาสาน้ำGmตา อยากอาCยหมามันแนมFเบิ่ง

Gm C | F | ( x2 )คอร์ดเพลง คำขอ ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง คำขอ ก้อง ห้วยไร่เว้าง่ายแท้หนอ คำว่าพอจากคนฮักอ้าย โอ้ยเหลือใจหลาย เจ้าเปิดเจ้าหน่ายโตอ้ายแล้วบ้อ บอกว่าฮัก ฮักกัน คำเว้าคำนั้นยังจำได้บ่ เจ้าหลงคารมคนหล่อ ถิ่มคนมอซอ ออนซอนเขาแทน บ่ทันเตรียมใจ ยังฮักคนไคกะเดี้ยกะด้อ คือว่าละเนาะ คำว่าเพียงพอของเจ้าบ่มี ซังคนหลายใจ บ่หลูโดนอ้ายจั๊กหน่อยแหน่ตี้ ถืกคนหล่อรวยย่ำยี ย่อนสาวผู้ดีสะออนคนอื่น ถิ่มอ้ายบ่ว่า ขอร้องแก้วตาจั๊กหน่อยได้บ้อ ให้ตั้งหลักก่อนเนาะ แค่คำว่าพอ เอาสา ให้อ้ายทำใจยอมฮับความจริง ว่าถืกผู้หญิงเจ้าของบอกลา เซาสาน้ำตา อยากอายหมามันแนมเบิ่ง ให้อ้ายทำใจยอมฮับความจริง ว่าถืกผู้หญิงเจ้าของบอกลา เซาสาน้ำตา อยากอายหมามันแนมเบิ่ง