คำพูดหมา

 วงแทมมะริน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คำพูดหมา วงแทมมะริน

คำพูBmดมันไร้ราคา คำของหมC#mาราคาไม่ขึ้F#mคนโง่เขลBmาและเมามึนก็ต้องยอDมกล้ำกลืนฝืนทนต่อEไป

F#m | D |F#m | D |

 เป็นคนแสนดีBm  อยู่ ๆ ก็มีC#mฉายาใหF#mม่D คนใจร้าBmย หลอกฉันให้โง่งE เป็นคนBmรัก..ที่หวังดีC#m  และซื่อDตรง แต่เธอกลับมอEงมันไร้ค่า

F#m   คำพูดที่ฉันตักเตือAนเธอเห็นไร้ราคา   เธอกลับมอBmงฉันเหมือนหมา..D   พร้อมกับฉายาที่ว่าโEง่

คำพูBmดมันไร้ราคา คำของหมC#mาราคาไม่ขึ้F#mคนโง่เขลBmาและเมามึนก็ต้องยอDมกล้ำกลืนฝืนทนต่อEไป

หมาแอบไปหลAงเอาคำC#m..อ้อร้อBmมาจดจEหมาแอบไปเอAาน้ำคำC#m..ตอแหลของใคBmรมาเก็บไEว้โดยที่เธDอไม่รู้..ว่าหมามันปวC#mดร้าวเพียงใดแต่เธอจงจำBmเอาไว้..ว่าฉัEน..จะไม่ยอEมเป็นหมาที่โง่งมตลอด

F#m | D |F#m | D |

F#m | D |F#m | D |

* | ** |

F#m | D || F#m | D | ( x2 )คอร์ดเพลง คำพูดหมา วงแทมมะริน

เนื้อเพลง คำพูดหมา แทมมะรินคำพูดมันไร้ราคา คำของหมาราคาไม่ขึ้น คนโง่เขลาและเมามึน ก็ต้องยอมกล้ำกลืนฝืนทนต่อไป เป็นคนแสนดี อยู่ๆก็มีฉายาใหม่ คนใจร้าย หลอกฉันให้โง่งม เป็นคนรักที่หวังดี และซื่อตรง แต่เธอกลับมองมันไร้ค่า คำพูดที่ฉันตักเตือนเธอเห็นไร้ราคา เธอกลับมองฉันเหมือนหมา พร้อมกับฉายาที่ว่าโง่ คำพูดมันไร้ราคา คำของหมาราคาไม่ขึ้น คนโง่เขลาและเมามึน ก็ต้องยอมกล้ำกลืนฝืนทนต่อไป หมาแอบไปหลงเอาคำอ้อร้อมาจดจำ หมาแอบไปเอาน้ำคำตอแหลของใครมาเก็บไว้ โดยที่เธอไม่รู้ว่าหมามันปวดร้าวเพียงใด แต่เธอจงจำเอาไว้ว่าฉัน จะไม่ยอมเป็นหมาที่โง่งมตลอด