คำที่บ่กล้าเว้า

 คำที่บ่กล้าเว้า เน็ค นฤพล ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คำที่บ่กล้าเว้า เน็ค นฤพล

Em | Bm |Am | Em |

C D | G |

ผู้ลางคนGเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนกันขีดมาอย่างนั้Emน ได้แต่เข้าใจน้ำแข็งก็เย็นทุกก้อAmน ไฟกะฮ้อนคักหลายและเธอบ่เคยมีใจD ก็เป็นความจริงคือกัน

ซ่อนความลัGบ อุกอั่งคับห้องหัวใจทนเป็นเพื่อนไEmป ทั้งที่ใจแอบฝันคำว่าฮักAmจากหัวใจ จมน้ำตายทุกวันก็น้ำDท่วมปากอย่างนั้น  เธCอบ่เคยได้ฟัDงเสียงใG D

อ้ายมีคำEmที่บ่กล้าเว้Gา  อ้ายมีคำEmที่บ่กล้าปาGที่บ่เว้าCกะย่อนบ่อยDาก.. เสียเธอGไปย่านว่าเพื่อEmนฮอดกะสิบ่เหลือย่านว่าแฟGนฮอดกะสิบ่ไEmด้ย่านเว้าAmไปแล้วเสียใจ.. ในคำตอDบที่เธอให้Gมา

D |

สุดท้ายนี้Gกะเป็นคือเก่าต่อไปดีกว่าหัวใจEmอ้ายต้องพบเจอน้ำตาสองเฮาเป็นแฟนบ่ไAmด้ คงเป็นเพราะโชคชะตาที่ทำให้เฮาเกิดมDา.. มีวาสนาแค่เป็นเพื่อGนกัน

Em | G |Em | D |

G Em | C G |Em Bm | C D |G |

** | ** |

ย่านว่าเพื่อEmนฮอดกะสิบ่เหลือย่านว่าแฟGนฮอดกะสิบ่ไEmด้ย่านเว้าAmไปแล้วเสียใจ.. ในคำตอDบที่เธอให้มา

G | Em | Am | D || G |คอร์ดเพลง คำที่บ่กล้าเว้า เน็ค นฤพล

เนื้อเพลง คำที่บ่กล้าเว้า เน็ค นฤพลผู้ลางคนเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนกัน ขีดมาอย่างนั้น ได้แต่เข้าใจ น้ำแข็งก็เย็นทุกก้อน ไฟกะฮ้อนคักหลาย และเธอบ่เคยมีใจ ก็เป็นความจริงคือกัน ซ่อนความลับ อุกอั่งคับห้องหัวใจ ทนเป็นเพื่อนไป ทั้งที่ใจแอบฝัน คำว่าฮักจากหัวใจ จมน้ำตายทุกวัน ก็น้ำท่วมปากอย่างนั้น เธอบ่เคยได้ฟังเสียงใจ อ้ายมีคำที่บ่กล้าเว้า อ้ายมีคำที่บ่กล้าปาก ที่บ่เว้ากะย่อนบ่อยาก เสียเธอไป ย่านว่าเพื่อนฮอดกะสิบ่เหลือ ย่านว่าแฟนฮอดกะสิบ่ได้ ย่านเว้าไปแล้วเสียใจ ในคำตอบที่เธอให้มา สุดท้ายนี้กะเป็นคือเก่าต่อไป ดีกว่าหัวใจอ้ายต้องพบเจอน้ำตา สองเฮาเป็นแฟนบ่ได้ คงเป็นเพราะโชคชะตา ที่ทำให้เฮาเกิดมา มีวาสนาแค่เป็นเพื่อนกัน ย่านว่าเพื่อนฮอดกะสิบ่เหลือ ย่านว่าแฟนฮอดกะสิบ่ได้ ย่านเว้าไปแล้วเสียใจ ในคำตอบที่เธอให้มา