คำที่บ่กล้าเว้า

เน็ค นฤพล, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Em | Bm |Am | Em |

C D | G |

ผู้ลางคนGเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนกันขีดมาอย่างนั้Emน ได้แต่เข้าใจน้ำแข็งก็เย็นทุกก้อAmน ไฟกะฮ้อนคักหลายและเธอบ่เคยมีใจD ก็เป็นความจริงคือกัน

ซ่อนความลัGบ อุกอั่งคับห้องหัวใจทนเป็นเพื่อนไEmป ทั้งที่ใจแอบฝันคำว่าฮักAmจากหัวใจ จมน้ำตายทุกวันก็น้ำDท่วมปากอย่างนั้น  เธCอบ่เคยได้ฟัDงเสียงใG D

อ้ายมีคำEmที่บ่กล้าเว้Gา  อ้ายมีคำEmที่บ่กล้าปาGที่บ่เว้าCกะย่อนบ่อยDาก.. เสียเธอGไปย่านว่าเพื่อEmนฮอดกะสิบ่เหลือย่านว่าแฟGนฮอดกะสิบ่ไEmด้ย่านเว้าAmไปแล้วเสียใจ.. ในคำตอDบที่เธอให้Gมา

D |

สุดท้ายนี้Gกะเป็นคือเก่าต่อไปดีกว่าหัวใจEmอ้ายต้องพบเจอน้ำตาสองเฮาเป็นแฟนบ่ไAmด้ คงเป็นเพราะโชคชะตาที่ทำให้เฮาเกิดมDา.. มีวาสนาแค่เป็นเพื่อGนกัน

Em | G |Em | D |

G Em | C G |Em Bm | C D |G |

** | ** |

ย่านว่าเพื่อEmนฮอดกะสิบ่เหลือย่านว่าแฟGนฮอดกะสิบ่ไEmด้ย่านเว้าAmไปแล้วเสียใจ.. ในคำตอDบที่เธอให้มา

G | Em | Am | D || G |