ความคึดฮอดบ่เคยพาไผกลับมา

 ความคึดฮอดบ่เคยพาไผกลับมา เต๋า ภูศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความคึดฮอดบ่เคยพาไผกลับมา เต๋า ภูศิลป์

Dm Am |Dm Am |

Dm Am |Dm Am |

Gm C | F |

หยิFบรูปวันเก่า ๆ  ที่เฮาคู่กัCนมาเบิ่งอีกเทือหัวใA#จ..เจ็บบ่ฮุ่งเมืออีกครั้Fอ่าFนข้อความเก่า ๆ  ที่ตอนเฮCาบ่ได้แยกทางหัวใA#จ.. กะเจ็บหน่ำ ๆF

ก็จบไปแล้Dmว..ตั้งดFน..  บ่มีเหตุผDmล..ต้องจFำ..แต่ยังคึดฮอA#ดเขาอยู่เซ้าค่ำ  ทั้งที่ฮู้Gm บ่มีความหมCาย

ความคึดฮอFด.. บ่เคAmยพาไผกลับมDmเมื่อคนCหมดใจจากลA#า  ความคึดฮอCดซ่อยหยังบ่ไFด้กอดความทรงCจำ ถิ่มบ่เป็Amน เพราะยังฝังใDmสมองบอกให้ลืมไGmป  หัวใจCบอกฮักคือFเก่า

โทFรเข้าไปเบอร์เก่า  กะฮู้อยู่ว่าCเขาบ่รับสายโทรไปA#.. ย่อนว่าอยากฟังเสียงเขFก็Fรู้ตัวเองดี.. ว่าเป็นคนCที่เขาบ่เอาสุดท้าA#ย.. กะโทรหน่ำ ๆF

Dm Am | A# F |Dm Am | Gm C |

F Am | Dm C |A# C | F |

* | ** |

กอดความทรงCจำ ถิ่มบ่เป็Amน เพราะยังฝังใDmสมองบอกให้ลืมไGmป  หัวใจCบอกฮักคือFเก่า

Dm Am | ( x4 )คอร์ดเพลง ความคึดฮอดบ่เคยพาไผกลับมา เต๋า ภูศิลป์

เนื้อเพลง ความคึดฮอดบ่เคยพาไผกลับมา เต๋า ภูศิลป์หยิบรูปวันเก่าๆที่เฮาคู่กันมาเบิ่งอีกเทือ หัวใจเจ็บบ่ฮุ่งเมืออีกครั้ง อ่านข้อความเก่าๆที่ตอนเฮาบ่ได้แยกทาง หัวใจ กะเจ็บหน่ำๆก็จบไปแล้วตั้งดน บ่มีเหตุผลต้องจำ แต่ยังคึดฮอดเขาอยู่เซ้าค่ำ ทั้งที่ฮู้ บ่มีความหมาย ความคึดฮอด บ่เคยพาไผกลับมา เมื่อคนหมดใจจากลา ความคึดฮอดซ่อยหยังบ่ได้ กอดความทรงจำ ถิ่มบ่เป็น เพราะยังฝังใจ สมองบอกให้ลืมไป หัวใจบอกฮักคือเก่า โทรเข้าไปเบอร์เก่า กะฮู้อยู่ว่าเขาบ่รับสาย โทรไป ย่อนว่าอยากฟังเสียงเขา ก็รู้ตัวเองดี ว่าเป็นคนที่เขาบ่เอา สุดท้าย กะโทรหน่ำๆกอดความทรงจำ ถิ่มบ่เป็น เพราะยังฝังใจ สมองบอกให้ลืมไป หัวใจบอกฮักคือเก่า