ความคึดฮอดบ่เคยพาไผกลับมา

เต๋า ภูศิลป์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ความคึดฮอดบ่เคยพาไผกลับมา เต๋า ภูศิลป์

Dm Am |Dm Am |

Dm Am |Dm Am |

Gm C | F |

หยิFบรูปวันเก่า ๆ  ที่เฮาคู่กัCนมาเบิ่งอีกเทือหัวใA#จ..เจ็บบ่ฮุ่งเมืออีกครั้Fอ่าFนข้อความเก่า ๆ  ที่ตอนเฮCาบ่ได้แยกทางหัวใA#จ.. กะเจ็บหน่ำ ๆF

ก็จบไปแล้Dmว..ตั้งดFน..  บ่มีเหตุผDmล..ต้องจFำ..แต่ยังคึดฮอA#ดเขาอยู่เซ้าค่ำ  ทั้งที่ฮู้Gm บ่มีความหมCาย

ความคึดฮอFด.. บ่เคAmยพาไผกลับมDmเมื่อคนCหมดใจจากลA#า  ความคึดฮอCดซ่อยหยังบ่ไFด้กอดความทรงCจำ ถิ่มบ่เป็Amน เพราะยังฝังใDmสมองบอกให้ลืมไGmป  หัวใจCบอกฮักคือFเก่า

โทFรเข้าไปเบอร์เก่า  กะฮู้อยู่ว่าCเขาบ่รับสายโทรไปA#.. ย่อนว่าอยากฟังเสียงเขFก็Fรู้ตัวเองดี.. ว่าเป็นคนCที่เขาบ่เอาสุดท้าA#ย.. กะโทรหน่ำ ๆF

Dm Am | A# F |Dm Am | Gm C |

F Am | Dm C |A# C | F |

* | ** |

กอดความทรงCจำ ถิ่มบ่เป็Amน เพราะยังฝังใDmสมองบอกให้ลืมไGmป  หัวใจCบอกฮักคือFเก่า

Dm Am | ( x4 )