ความรู้รอบเอว

ออยเลอร์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

F#m | C#m |D | E |

เป็นผู้หญิF#mงที่มีเหตุผล เคยอดทC#mนกับทุกเรื่องราวจนDมื้อนี้ได้ข่าEวอ้ายควงสาวAใหม่ก่อนเคยดีF#mแสนดี  แต่วันนี้C#mถูกย่ำยีใจอ้าDยเฮ็ดได้จั่งได๋E น้องแค่อยาAกฮู้

น้องยังฮัF#mก ฮักอ้าย หมดหัวใC#mจให้อ้ายไปฟรีแต่หัวใจDของน้องวันนี้Eเริ่มสิบ่ไหAอ้ายเฮ็F#mดให้น้องจดจEำ..ว่าอ้ายทำAให้น้EองเสียDใจหลายเถื่Bmอที่ให้อภัEย อ้ายบ่เคยAจำ

เพราะอ้ายนั่นBmตั๊ว.. E ที่น้องเปลี่ยC#mนไป..   F#mผู้หญิDงซื่อ ๆ ใส ๆBm    มื้อนี้Eได้ตายไปแล้ว

ที่มันงี่เง่Dา ที่เอาแต่ใEจ กะย่อนว่Aาฮักอ้าEยนั่นตั๊F#mกะอ้าEยเคยซั่Dว สิให้น้อEงเชื่อใจจั่งได๋Aสิเก็บไว้Dเป็นความฮู้รอบเอEว่าอ้ายเคยเลAวกับน้อEงส่ำได๋F#mแค่เสียตัวDกะให้เสียไปแต่อย่าให้เสียใEจ.. (กับอ้ายอีกเล(A)ย)

A E |

ก่อนเคยฮัF#mก  ฮักอ้ายปานสิตาC#mยแทนได้ยอBmมทั้งตัวทั้งใEจ ให้อ้ายดูAแลบ่เคยคิF#mดว่าอ้ายสิเปลี่ยนไปEควงคนใหAม่มาEแบบบ่แคDร์น้องกลาBmยเป็นคนพ่ายแEพ้  เพราะอ้ายเหยียบAใจ

F#m | C#m |D | E |

F#m | C#m |D E | A |

เพราะอ้ายนั่นBmตั๊ว.. E ที่น้องเปลี่ยC#mนไป..   F#mผู้หญิDงซื่อ ๆ ใส ๆBm    มื้อนี้Eได้ตายไปแล้ว

ที่มันงี่เง่Dา ที่เอาแต่ใEจ กะย่อนว่Aาฮักอ้าEยนั่นตั๊F#mกะอ้าEยเคยซั่Dว สิให้น้อEงเชื่อใจจั่งได๋Aสิเก็บไว้Dเป็นความฮู้รอบเอEว่าอ้ายเคยเลAวกับน้อEงส่ำได๋F#mแค่เสียตัวDกะให้เสียไปแต่อย่าให้เสียใEจ..

ที่มันงี่เง่Dา ที่เอาแต่ใEจ กะย่อนว่Aาฮักอ้าEยนั่นตั๊F#mกะอ้าEยเคยDซั่ว สิให้น้อEงเชื่อใจจั่งได๋Aสิเก็บไว้Dเป็นความฮู้รอบเอEว่าอ้ายเคยเลAวกับน้อEงส่ำได๋F#mแค่เสียตัวDกะให้เสียไปแต่บ่อยากเสียใE | Eจ..      กับอ้ายอีกแล้A

F#m | C#m | Bm E | F#m | F#m |