ลารักกลับแนวรบ

ลูกแพร อุไรพร, ไหมไทย หัวใจศิลป์, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลารักกลับแนวรบ - ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร

Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm | Dm

รีบกลับหลังหัDmน เดินหนีวันวิวาDmห์ขึ้นรถแดงบ่ายหน้Dmา..สู่แนวชายแดDmอุตส่าห์พักรDmบ จะมาพบหน้าแฟDmได้สิ่งตอบแทDmน นั่นคือแฟนวิวาDmห์

สองมือกำปืDmน ฝืนกัดฟันนั่งนิ่Dmอยากลืมทุกสิ่Dmง..ที่ยังติดคาตDmอดีตแฟนเรDmาควงเจ้าบ่าววิวาDmห์ยิงปืนขึ้นฟ้Dmา ยังไม่สาใDm

อยากเดินเข้าไปDmกระชากดึงคอเสื้Dmแล้วเอามีดเถืDmอ เกลือโรยลงไDmอยากถามเจ้าบ่าDmว ว่าถือดีอย่างไDmจึงกล้าหยามใDmจทหารไทยเหลือเกิDm

แต่ต้องข่มใDmจ เมื่อเห็นแววตาเDm | Dm | Dmศร้า...Dm | Dm | Dmออ...

แต่ต้องหักใDmจ เมื่อเห็นแววตาเศDmร้าสาวงามแฟนเก่Dmาส่งแววเศร้าเผชิDmอยากจะทำร้าDmย แต่รักเจ้าเหลือเกิDmทางออกคือเดิDmนหลบหนีความหลังมDm

ยอมรับว่าทDmนอย่างไม่เคยมีDmถ้าเป็นก่อนนี้Dm จะตีให้ตายคาตDmเพราะรักเจ้าแDmท้ พี่จึงยอมร้างลDmเดินหนีจากมDmา ไม่ว่าเลยสักคำDm

ไม่อยากจดจำDmอดีตช้ำรักDm | Dm | Dmข้า..Dm | Dm | Dmออ...

ไม่อยากจดจำDmอดีตช้ำรักข้DmหวนคืนกลับมDmาสู่ชายคาเต็นท์ดำDmเปิดเทศนาDmม เอารูปคนลืมคำDmใส่กรอบสีดำDm..ส่งคืนเขาไDm

แล้าเอารูปหญิDmงที่รักเราแน่วแDmน่นั้นคือรูปแม่Dm ใส่แทนเก็บไDmว้ชีวิตเพื่อแDmม่ สู้เพื่อแผ่นดินไทDmคือปณิธานใDmจทหารไทยชาDm | Dm | Dmยแดน

ฝังความแค้Dmน กลับชายแดนถิ่นเก่Dmลืมความเจ็บปวดร้าDmว ติฮื้อเจ้าผู้เปลี่ยนคำDmจบรักซ้ำDm ไปอยู่ชายแดDmกอดปืนนอนต่างแฟDmน เป็นหมู่แทนยามใจกลุ้ม..

Dm | Dm | Dm | Dm |Dm | Dm | Dm | Dm || Dm | Dm |