เรื่องมันเศร้าขอเหล้าเข้มๆ

 เรื่องมันเศร้าขอเหล้าเข้มๆ วุฒิ ป่าบอน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เรื่องมันเศร้าขอเหล้าเข้มๆ วุฒิ ป่าบอน

Dm | A# |C | F |

Dm | A# |C | A | A |

Dm | A# |C | F |

Dm | A# |C | A | A |

Dm  ต่อให้ฉันรักเธอแค่ไหA#น มันก็คงไม่มีความหมFาย  ถ้าหากเธอนั้นไม่เหลือใCจ อะไรอะไร ก็ไม่ดีDm  ทำดีเท่าไหร่ก็ไม่พA#อ  ยิ่งง้อ ยิ่งรั้ง ยิ่งเจ็บใF  ที่ฉันทำได้คือทำใCจ บอกตัวเองไว้ ว่าไม่ปรืDm

เจ็A#บครั้งนี้ ให้ถือCว่าเป็นบทเDm | Dmรียนเปลี่A#ยนจากรักเป็นลืมCเธอ ฉันต้องทำAอย่างไร.. A

ดื่มสิครัDmบ ดื่มให้กับควาA#มปวดร้าวเปิดเพลงCเบา ๆ  ให้ใจFมันผ่อนคลายดื่Dmมให้ลืม  เอาให้ไม่รู้A#ว่าเธอเป็นใครเพลงมันโดนCก็อย่าใส่ใจ  เพลงมันใช่Fก็อย่าได้แคร์แต่ถ้าฟังDmแล้วเพลงมันเศร้า  ก็ชงเหล้A#าให้มันเข้มๆบอกตัวเอCงว่าไม่เป็นไร  สู้ต่อไปFใจอย่ายอมแพ้แค่ผู้หญิDmงที่รักไม่จริง มันทิ้งไปA# ไม่ตายหรอกเธอเมื่อหาคนCรักจริงไม่เจอ วันพรุ่งนี้A..ฉันก็แค่โสดอีกครั้ง

Dm | Dm |A# | C | C |

Dm | A# |C | F |

Dm | A# |C | F |

Dm | A# |C | A |

* | ** | *** |

Dm | A# | C | F |Dm | A# | C | A | A || Dm |คอร์ดเพลง เรื่องมันเศร้าขอเหล้าเข้มๆ วุฒิ ป่าบอน

เนื้อเพลง เรื่องมันเศร้าขอเหล้าเข้มๆ วุฒิ ป่าบอนต่อให้ฉันรักเธอแค่ไหน มันก็คงไม่มีความหมาย ถ้าหากเธอนั้นไม่เหลือใจ อะไรอะไร ก็ไม่ดี ทำดีเท่าไหร่ก็ไม่พอ ยิ่งง้อ ยิ่งรั้ง ยิ่งเจ็บใจ ที่ฉันทำได้คือทำใจ บอกตัวเองไว้ ว่าไม่ปรือ เจ็บครั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นบทเรียน เปลี่ยนจากรักเป็นลืมเธอ ฉันต้องทำอย่างไร ดื่มสิครับ ดื่มให้กับความปวดร้าว เปิดเพลงเบาๆให้ใจมันผ่อนคลาย ดื่มให้ลืม เอาให้ไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร เพลงมันโดนก็อย่าใส่ใจ เพลงมันใช่ก็อย่าได้แคร์ แต่ถ้าฟังแล้วเพลงมันเศร้า ก็ชงเหล้าให้มันเข้มๆบอกตัวเองว่าไม่เป็นไร สู้ต่อไปใจอย่ายอมแพ้ แค่ผู้หญิงที่รักไม่จริง มันทิ้งไป ไม่ตายหรอกเธอ เมื่อหาคนรักจริงไม่เจอ วันพรุ่งนี้ ฉันก็แค่โสดอีกครั้ง