ฮักบ่ได้แต่ลืมอ้ายบ่ลง

เวียง นฤมล, แนวเพลง: หมอลำ, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

G#m | B |D#m | G#m |

B | C#m |D#m F# | G#m |

ล่ะฮู้แก่ใG#mจ.. ว่าการเป็นแฟนอ้ายเกิดชาติใหม่ยังเบิดสิทธิ์แต่หัวใจบ่เซาคิด  คิดฮอดคนมี.. เจ้าของแล้วคิดฮอดแววหางตBา  คิดฮอดคำว่าฮัC#mตอนอ้ายเคยเสียหลัก F# มาพักใจแต่คราวนั้น..

G#m   คืนดีกันลืมฉันจ้อย  เหลือแต่ฮอยอดีตเก่าเผลอใจฮักแฟนเขา  ความฝันเฮาต่อบ่ได้แต่ลืมอ้าย เฮ็ดบ่เป็น.. โอ...โอยน้อ โอยนC#mา เด้ใจB.. เอG#m

G#m B C#m D#m | G#m |

G#m | G#m |C#m | D#m |B G#m | C#m |D#m F# | G#m |

ลืG#mม..  อยากลืมแต่ยังลืมบ่ลงลืมบ่ลง และยังคงบ่ลืมทุกอย่างยังซึมปลื้มในฮอยจำยังทำบ่ได้ ถึงทำใจฮ้อยเถื่อยังทำบ่ได้ ถึงทำใจฮ้อยเถื่อยังคิดเห็นทุกเมื่อ บ่มีมื้อสร่างซา

คิดพ้อหน้าแต่คราวอยู่เคียงกัG#mคิดถึงวันอ้ายหมั่นเทียวมาใกล้คิดฮอดหลาย ฮอยบาย ฮอยนั่นคิดนำหลาย ฮอยบาย ฮอยนั่นล่ะฮอยฝันมั่นแก่น พอเป็นแฟนบ่ได้แฮ่งเจ็บฮ้ายแฮ่งจำ..

จะทำยังไBง..  หัวใจC#mมันบ่ยอมลืD#mฮอยฮักฮอยปลื้G#mม.. ยังซึมC#mฝังความรู้G#mสึกฮอยจำมากF#มาย ยังเก็บเอาไว้ฝังในส่วนลึG#mจบกันแต่ความรู้Bสึก.. บ่ยอF#มจบใจG#mสักที

จนวันนี้G#m  วันที่ตัวจริงเพิ่นทวงอ้ายคืนถิ่นจนวันนี้ วันที่ตัวจริงเพิ่นทวงอ้ายคืนถิ่นฟ้าตัดสินหัวใจนางคักแล้ว ว่ากินแห้วแน่นอนอ้ายเดินย้อนไปคืนฮักกับเขาเรื่องสองเฮามันแค่เงาความใช่เป็นคนพ่ายกะยินดีทุกอย่างเป็นคนพ่ายกะยินดีทุกอย่างกอดความหลังสู่มื้อ ใจยังดื้อฮำฮอน

บ่ขออุทธG#mรณ์ บ่หวังมาอ้อC#นให้อ้ายห่วงหG#mแค่อยากบอกว่G#mา.. หยดน้ำตC#mาบ่นหาทุกBวันเมื่อฮอดกำหนD#mด ก็บ่ขอแหกกฎสวรรG#mค์ชาตินี้ได้เพียงแค่C#mนั้น  จบกัD#mน.. นั้นG#mคือปลายทาง

ความหลังสิฝังเอาไG#mว้ความหลังสิฝังเอาไว้.. ในใจของน้องทุกสิ่งบ่ให้ตัวจริงคะนิงนำดอกอ้าย  คนพ่ายสิบ่พาลคิดฮอดทุกวัน  พ้อในฝันทุกมื้อคิดฮอดทุกวัน  พ้อในฝันทุกมื้อแต่ความจริงคือ.. เฮาจบแล้ว

F# | G#m || F# | B |C#m | C#m || D#m | G#m |D#m F# | G#m |