หมาบ่มีสิทธิ์

นกแก้ว กาฬสินธุ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

Gm |

Gm | Cm |F | Gm |

Gm | Cm |F | Gm F/A A# C |D F Gm |

เห่า ๆ หอน ๆGm  ตอนเจ้าบินCmผ่านจนเอ็นคอสะท้Fาน  เจ้าบ่เคยได้Gmยินเกิดเป็นหมCmาวัดโตFหนึ่ง  บุDmญบ่เถิงเครื่อGmงบินมีปีกCmบิน.. ไผสิอยากหย่Fาง.. เคียงข้างหมGmาวัด..  F

ฮักไปซ้ำGmไป  ให้มันได้อีหCmยังฐานะแตFกต่าง  ต้องตัดใจให้ขA# D7าดบอกโตเอCmงว่าอย่Fา  คนเขาส่Dmาเป็นตาอนGmาถบักหมCmาวัด.. F  ตัดใจซะพ่Gm

วาสนD#าหมาบ่มีFสิทธิ์ ให้อาทิตDmย์ขึ้นทิศตะเว็Gmนตกให้บอลไทCmยได้ไปบอลโลFก สิบ่ง่ายกว่าบ้A# D7เจ้าบ่แนD#มเบิ่งกันพอตFา  วาสนDmาหมาวัดหมาว้GmลงจอดไCmส ส่ำสิได้ดมล้Fอ ยังบ่มีปัญญ(Gm)

Gm F/A A# C |D F Gm |

เห่า ๆ หอน ๆGm  ไปเพื่ออีหCmยังบอกก็บ่ฟัFง  นี่ล่ะหนอใจA#หมา.. D7ปลงแนเด้CmอหัวใFจ  เจ็บอยู่ใDmต้กุฏิหลวงตGmฟังเพิ่นเทCmศนา  เอFาธรรมะตัดA#ใจ

Gm | Gm |

Gm | Cm |F | Gm |

Gm | Cm |F | Gm F/A A# C |D F Gm |

* | ** |

เห่า ๆ หอน ๆGm  ไปเพื่ออีหCmยังบอกก็บ่ฟัFง  นี่ล่ะหนอใจGmหมาปลงแนเด้CmอหัวใFจ  เจ็บอยู่ใDmต้กุฏิหลวงตGmฟังเพิ่นเทCmศนา  เอFาธรรมะตัA# G7ดใจ

โอCm Fย..          เจ็บอยู่ใDmต้กุฏิหลวงตGmฟังเผิ่นเทCmศนา เอFาธรรมะตัด.. ใจ

Gm | Cm | F | Gm |