หมากับฟ้า

 กี้ พงษ์ศักดิ์ หมากับฟ้า ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมากับฟ้า กี้ พงษ์ศักดิ์

D#m | C# |B | F# |

เกิดมD#mา.. อ้ายบ่เคยฮักไผC#ส่ำนี้เบิดใจBกะมี.. แต่น้องคนเดีF#ยวย้อนว่าD#mฮัก.. จั่งเทใจให้เบิC#ดเทื่่อเดียวบ่คึดBว่าเจ้าสิเลี้ยวอวยไปทาA#งอื่น

โอ้G#mย  อ้ายปวดหัวใD#mC# ถิ่มอ้าBยเหยียบย่ำลงไป  บ่ตายแต่A#เจ็บ... A#

เจ้าอยู่สูBงเทิงก้อนขี้ฟ้C#อ้ายต่ำส่ำหมA#mา เห่าเจ้าบ่เถิD#mอยากสิขG#mอความฮักจักเคิ่C#ง จักหน่อยได้F#บ่อ้ายสิขอBแนมเบิ่งใกล้ ๆC#  นั่งอยู่ข้างใA#mจของเจ้ากะพD#mคือสิบ่ได้ฮัG#mกกับเจ้าดอกหนC#อ ผู้สูงส่ำฟ้F#า..   C#

อ้ายD#mกะคน  อ้ายกะมีC#หัวใจเจ็บเป็Bน ฮ้องไห้ได้ อ้ายบ่แม่นปูF#ฮักเจ้D#mาส่ำใด๋  ลมหายใจC#กะบ่ได้ซูนฮ้องไห้Bจนน้ำตาขุ่C#น เจ้ากะบ่ฮัF#

โอ้G#mย  อ้ายปวดหัวใD#mC# ถิ่มอ้าBยเหยียบย่ำลงไป  บ่ตายแต่A#เจ็บ... A#

เจ้าอยู่สูBงเทิงก้อนขี้ฟ้C#อ้ายต่ำส่ำหมA#mา เห่าเจ้าบ่เถิD#mอยากสิขG#mอความฮักจักเคิ่C#ง จักหน่อยได้F#บ่อ้ายสิขอBแนมเบิ่งใกล้ ๆC#  นั่งอยู่ข้างใA#mจของเจ้ากะพD#mคือสิบ่ได้ฮัG#mกกับเจ้าดอกหนC#อ ผู้สูงส่ำฟ้F#

อ้ายสิขอBแนมเบิ่งใกล้ ๆC#  นั่งอยู่ข้างใA#mจของเจ้ากะพD#mคือสิบ่ได้ฮัG#mกกับเจ้าดอกหนC#อ.. ผู้สูงส่ำฟ้F#า..คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง หมากับฟ้า กี้ พงษ์ศักดิ์เกิดมา อ้ายบ่เคยฮักไผส่ำนี้ เบิดใจกะมี แต่น้องคนเดียว ย้อนว่าฮัก จั่งเทใจให้เบิดเทื่่อเดียว บ่คึดว่าเจ้าสิเลี้ยวอวยไปทางอื่น โอ้ย อ้ายปวดหัวใจ ถิ่มอ้ายเหยียบย่ำลงไป บ่ตายแต่เจ็บ เจ้าอยู่สูงเทิงก้อนขี้ฟ้า อ้ายต่ำส่ำหมา เห่าเจ้าบ่เถิง อยากสิขอความฮักจักเคิ่ง จักหน่อยได้บ่ อ้ายสิขอแนมเบิ่งใกล้ๆนั่งอยู่ข้างใจของเจ้ากะพอ คือสิบ่ได้ฮักกับเจ้าดอกหนอ ผู้สูงส่ำฟ้า อ้ายกะคน อ้ายกะมีหัวใจ เจ็บเป็น ฮ้องไห้ได้ อ้ายบ่แม่นปูน ฮักเจ้าส่ำใด๋ ลมหายใจกะบ่ได้ซูน ฮ้องไห้จนน้ำตาขุ่น เจ้ากะบ่ฮัก โอ้ย อ้ายปวดหัวใจ ถิ่มอ้ายเหยียบย่ำลงไป บ่ตายแต่เจ็บ เจ้าอยู่สูงเทิงก้อนขี้ฟ้า อ้ายต่ำส่ำหมา เห่าเจ้าบ่เถิง อยากสิขอความฮักจักเคิ่ง จักหน่อยได้บ่ อ้ายสิขอแนมเบิ่งใกล้ๆนั่งอยู่ข้างใจของเจ้ากะพอ คือสิบ่ได้ฮักกับเจ้าดอกหนอ ผู้สูงส่ำฟ้า อ้ายสิขอแนมเบิ่งใกล้ๆนั่งอยู่ข้างใจของเจ้ากะพอ คือสิบ่ได้ฮักกับเจ้าดอกหนอ ผู้สูงส่ำฟ้า