หมากับฟ้า

กี้ พงษ์ศักดิ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

D#m | C# |B | F# |

เกิดมD#mา.. อ้ายบ่เคยฮักไผC#ส่ำนี้เบิดใจBกะมี.. แต่น้องคนเดีF#ยวย้อนว่าD#mฮัก.. จั่งเทใจให้เบิC#ดเทื่่อเดียวบ่คึดBว่าเจ้าสิเลี้ยวอวยไปทาA#งอื่น

โอ้G#mย  อ้ายปวดหัวใD#mC# ถิ่มอ้าBยเหยียบย่ำลงไป  บ่ตายแต่A#เจ็บ... A#

เจ้าอยู่สูBงเทิงก้อนขี้ฟ้C#อ้ายต่ำส่ำหมA#mา เห่าเจ้าบ่เถิD#mอยากสิขG#mอความฮักจักเคิ่C#ง จักหน่อยได้F#บ่อ้ายสิขอBแนมเบิ่งใกล้ ๆC#  นั่งอยู่ข้างใA#mจของเจ้ากะพD#mคือสิบ่ได้ฮัG#mกกับเจ้าดอกหนC#อ ผู้สูงส่ำฟ้F#า..   C#

อ้ายD#mกะคน  อ้ายกะมีC#หัวใจเจ็บเป็Bน ฮ้องไห้ได้ อ้ายบ่แม่นปูF#ฮักเจ้D#mาส่ำใด๋  ลมหายใจC#กะบ่ได้ซูนฮ้องไห้Bจนน้ำตาขุ่C#น เจ้ากะบ่ฮัF#

โอ้G#mย  อ้ายปวดหัวใD#mC# ถิ่มอ้าBยเหยียบย่ำลงไป  บ่ตายแต่A#เจ็บ... A#

เจ้าอยู่สูBงเทิงก้อนขี้ฟ้C#อ้ายต่ำส่ำหมA#mา เห่าเจ้าบ่เถิD#mอยากสิขG#mอความฮักจักเคิ่C#ง จักหน่อยได้F#บ่อ้ายสิขอBแนมเบิ่งใกล้ ๆC#  นั่งอยู่ข้างใA#mจของเจ้ากะพD#mคือสิบ่ได้ฮัG#mกกับเจ้าดอกหนC#อ ผู้สูงส่ำฟ้F#

อ้ายสิขอBแนมเบิ่งใกล้ ๆC#  นั่งอยู่ข้างใA#mจของเจ้ากะพD#mคือสิบ่ได้ฮัG#mกกับเจ้าดอกหนC#อ.. ผู้สูงส่ำฟ้F#า..