หมาวัด

  ลำเพลิน วงศกร   หมาวัด   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หมาวัด ลำเพลิน วงศกร

C# | A#m |F# | G# |

C# G# | Fm A#m |F# G# | C# |

ได้แต่ถาC#มเจ้าของสุมื้อ  ว่าเฮาคืA#mอเป็นคนแบบนี้อ้ายฝันF#เกินโต..ไปบ่Fmคนดีที่แอบฮักเจ้D#mาทั้ง ๆ ที่เฮาบ่สมG#กัน

บ่มีวันC#ที่เฮาสิคู่ควรอย่าไปกวA#mนใจเจ้า ให้หมองเศร้าส่ำก้อF#นขี้ดิน มาสิสFmมกับดาวคือความฮัD#mก..ของสองเฮG#ามันเป็นไปบ่ไC#ด้

เจ้าส่ำนางฟ้C#า  อ้ายแค่หมาวัG#แค่บักหมาจรจัFmด บ่มีเจ้าของA#mมีสิทF#ธิ์แค่ได้หมายปอG#ง แต่ครอบครองบ่ไC#ด้ย้อนฮู้F#โตเจ้าของดีG#  เป็นได้ส่ำนี้Fm เลยต้องเจียมA#mใจต่อให้อ้าF#ยฮักเจ้าเบิ่ดใจG# กะเป็นได้ส่ำนี้C#       (G#)

อ้ายคือจั่งC#กับหมาวัดโตหนึ่งที่คอยแอบซึ้A#mง แอบฮักนางฟ้าเพ้อฝันF#ผู้เดียว คือจั่Fmงผีบ้าว่าสิได้D#mเจ้ามา..G# เป็นนางฟ้าของC#ใจ

** |

C# | A#m |F# Fm | D#m G# |

C# G# | Fm A#m |F# | G# |

** | ** |

ให้อ้ายบืนF#ฮักเจ้าแป๋ตาG#ย ก็เป็นได้C#.. ส่ำนี้

C# G# | Fm A#m || F# G# | C# |คอร์ดเพลง หมาวัด ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง หมาวัด ลำเพลิน วงศกรได้แต่ถามเจ้าของสุมื้อ ว่าเฮาคือเป็นคนแบบนี้ อ้ายฝันเกินโตไปบ่คนดี ที่แอบฮักเจ้าทั้งๆที่เฮาบ่สมกัน บ่มีวันที่เฮาสิคู่ควร อย่าไปกวนใจเจ้า ให้หมองเศร้า ส่ำก้อนขี้ดิน มาสิสมกับดาว คือความฮักของสองเฮามันเป็นไปบ่ได้ เจ้าส่ำนางฟ้า อ้ายแค่หมาวัด แค่บักหมาจรจัด บ่มีเจ้าของ มีสิทธิ์แค่ได้หมายปอง แต่ครอบครองบ่ได้ ย้อนฮู้โตเจ้าของดี เป็นได้ส่ำนี้ เลยต้องเจียมใจ ต่อให้อ้ายฮักเจ้าเบิ่ดใจ กะเป็นได้ส่ำนี้ อ้ายคือจั่งกับหมาวัดโตหนึ่ง ที่คอยแอบซึ้ง แอบฮักนางฟ้า เพ้อฝันผู้เดียว คือจั่งผีบ้า ว่าสิได้เจ้ามา เป็นนางฟ้าของใจ ให้อ้ายบืนฮักเจ้าแป๋ตาย ก็เป็นได้ ส่ำนี้