ไม่ชอบกินของเก่า

 ไม่ชอบกินของเก่า วงจัตุรัส ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ชอบกินของเก่า วงจัตุรัส

C#m | G# |

C#m | B |A | G# | G# |

C#m   เธอลืมไปแล้วหรือไBที่เธอทำไว้นะเอAอ  เธอทำฉันแทบบ้G#C#m   แล้วพอวันนี้มันทิ้งไBทำไมเธอคลานกลับมAา..พร้อมรอยน้ำตาหลั่งไหG#

ยังจำได้ไหC#mมในวันนั้น ในวันที่ฉันBโดนทำร้ายมันเกือบตาAย..ด้วยมือของเธG#ยังจำได้ไหC#mมในวันนั้น รวมหัวเหยียบกันBใช่ไหมเธอมันเจ็บใAจนะเออ มันเจ็บG# | G#ใจ

ไม่ชอบกินของเก่Eา  เอาแล้วไม่เอาBต่อเชิญใครไปล้างต่Aอ ฉันไม่ล้างหม้อให้กับใคG#เจ็บแล้วไม่เจ็บอีEก  เธอจะไปหลอกหนีBบใครก็ไปC#mเเต่เก็บAเอาคำว่าเธอเสียใG#จ  นิมนต์กลับไปเลยนะเธC#m

B |

C#m   เธอลืมไปแล้วหรือไงBแต่ฉันยังจำได้ดีA  ในวันที่เธอบอกลG#C#m   แล้วพอวันนี้มันทิ้งไปBทำไมเธอคลานกลับมAา..พร้อมรอยน้ำตาหลั่งไหG#

* | ** |

E | B |A | E |C#m | B |A | G# | G# |

** | ** |

E | B || A | G# || C#m |คอร์ดเพลง ไม่ชอบกินของเก่า วงจัตุรัส

เนื้อเพลง ไม่ชอบกินของเก่า วงจัตุรัสเธอลืมไปแล้วหรือไง ที่เธอทำไว้นะเออ เธอทำฉันแทบบ้า แล้วพอวันนี้มันทิ้งไป ทำไมเธอคลานกลับมาพร้อมรอยน้ำตาหลั่งไหล ยังจำได้ไหมในวันนั้น ในวันที่ฉันโดนทำร้าย มันเกือบตายด้วยมือของเธอ ยังจำได้ไหมในวันนั้น รวมหัวเหยียบกันใช่ไหมเธอ มันเจ็บใจนะเออ มันเจ็บใจ ไม่ชอบกินของเก่า เอาแล้วไม่เอาต่อ เชิญใครไปล้างต่อ ฉันไม่ล้างหม้อให้กับใคร เจ็บแล้วไม่เจ็บอีก เธอจะไปหลอกหนีบใครก็ไป เเต่เก็บเอาคำว่าเธอเสียใจ นิมนต์กลับไปเลยนะเธอ เธอลืมไปแล้วหรือไง แต่ฉันยังจำได้ดี ในวันที่เธอบอกลา แล้วพอวันนี้มันทิ้งไป ทำไมเธอคลานกลับมาพร้อมรอยน้ำตาหลั่งไหล