ไม้อ่อยไฟ (Acoustic Version)

ต้าร์ ตจว., ไม้อ่อยไฟ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C# | C# |

F# Fm | F# Fm |F# G# | G# |

กะย่อนวาฮักC#แฮง  กะย่อนวาแพงG#/Cหลายแต่อาจสิบ่แม่นอ้าF#ย.. ที่พาเจ้าไปฮอG#ดฝั่งอาจสิเป็F#นเขาผู้พร้อม อ้ายอาจสิยอFmมเป็นผู้A#mพ่ายถึงต้D#mองเสียใจ ยอมได้G#..เพื่อคนที่อ้าC#ยฮัก

เคยฮัC#กน้องส่ำใด๋ อ้ายบอกจากใจG#/Cว่าฮักคือเก่าแต่น้องเลือF#กเขา คนเก่าต้องยอมจากG#ไปเศษไม้F#บ่อาจขวางตF#mา..  โตถ่Fmวงบ่อาจไปขวาA#mงใจหลีกทาD#mงให้ฟืนด้นใหG#ญ่คือเขาเข้าฮ่วมC#หอ

สิบ่ดึD#mงบ่รั้งเจ้าไว้  อ้ายเข้าใFmจทางน้องเลือกหย่างถึงน้ำตาF#พัง บ่เป็นหยังอ้ายสิรับG#เอา

ฮักน้องส่ำใด๋F#.. เป็นแค่ไFmม้อ่อยไฟD#mกะพอ..   Fmได้เป็นโตล่F#อ.. ให้ฮักG#ของเจ้าสมหวัC# C#7ยอมเป็นผู้แพ้F#.. ถึงสิถืFmกไฟสุมD#mกะส่าง..   Fmเจ็บเพื่อน้องนาF#ง เป็นหยัG#งอ้ายสิเฮ็ดบ่ได้C#

F# | C# |

ให้น้อC#งไปดี ให้น้องไปมีควาG#/Cมสุขถึงอ้าF#ยเป็นทุกข์ส่ำใด๋กะสิอดเอG#อวยพF#รส่งท้ายคนที่อ้ายF#mฮัก  ให้น้อFmงโชคดีกับเA#mขาจากใD#mจเปื้อนขี่เถ้G#าของไม้อ่อยC#ไฟ

C# | G#/C |F# | G# |F# F#m | Fm A#m |D#m G# | C# |

* | ** |

C#7  ยอมเป็นผู้แพ้F#.. ถึงสิถืFmกไฟสุมD#mกะส่าง..   Fmเจ็บเพื่อน้องนาF#ง เป็นหยัG#งอ้ายสิเฮ็ดบ่ได้C#เจ็บเพื่อน้องนD#mาง  สุดท้าG#ยอ้ายต้องเฮ็ด.C#.ให้ได้

F# G# | C# G# || C# |