ไม่ถึงตาย

9 Garden, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

B D# | G#m F# |E | F# |B |

ไม่เคยคิBดว่าเราจะแยF#กทางไม่เคยรู้G#mว่าเธอแยกใจF#ให้ใครคนอื่Eคนที่เธD#mอ.. บอกว่าดีC#mกว่าฉันมากมาF#

เจ็บเท่าไG#mรต้องยอมให้เธอD#mจากE  ให้เธอพบเส้นBทางที่ดีG#m  คงไม่รั้งถ้าเธD#mอจะไป  เจ็บแค่ไหEนจะทนเพื่อคนที่ฉันรัF#

ยอมให้เธอไปกับเขBา ทิ้งรักเราD#เป็นแค่ควาG#mมจำเจ็บช้ำF#เท่าไรจะทEน.. ปวดร้าD#mไม่อยากให้เรC#mามาทนคบกัF#เมื่อหมดรัBกก็ไปD#  ไม่ต้องมG#mาแกล้งเป็นสงสาF#รกันบอกมาเลEยไม่รัก คำเดีD#mยวสั้น ๆอย่ามาดีC#mกับฉัน  แค่เรEาเลิกกัF#น มันคงไม่ถึงBตาย

B |

เมื่อไม่รัBก ก็อย่าทำร้ายF#กันเธอจะทำG#mอย่างนั้น เพื่ออะF#ไรEอย่าเอาความเห็นใจD#mมาทำร้ายC#mกัน.. F#

* | ** |

B F# | G#m F# |E D#m | C#m F# |

G#m D#m | E B |G#m D#m | E | F# |

G#m  คงไม่รั้งถ้าเธD#mอจะไป  เจ็บแค่ไหEนจะทนเพื่อคนที่ฉันรัF#

ยอมให้เธอไปกับเขBา ทิ้งรักเราD#เป็นแค่ควาG#mมจำเจ็บช้ำF#เท่าไรจะทEน.. ปวดร้าD#mไม่อยากให้เรC#mามาทนรักกัF#เมื่อหมดรัBกก็ไปD#  ไม่ต้องมG#mาแกล้งเป็นสงสาF#รกันบอกมาเลEยไม่รัก คำเดีD#mยวสั้น ๆอย่ามาดีC#mกับฉัน  แค่เรEาเลิกกัF#น มันคงไม่ถึงBตาย

** |

บอกมาเลC#mยไม่รัก คำเดีD#mยวสั้น ๆอย่ามาดีC#mกับฉัน..  แค่เรEาเลิกกัF#น มันคงไม่ถึงตาย..

Bmaj7 |