มีเพียงเธอ

อิง กัมปนาถ, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มีเพียงเธอ อิง กัมปนาถ

Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |

ฉัAนคนนี้.. มันก็เป็Eนแค่คนเซอร์ ๆคงไม่เลิศเลDอ.. เหมือนคEนอื่นเขAเธAอเหมือนดั่งนางฟ้า.. ที่ใคร ๆE ก็หมายปองฉันได้แค่แอDบมอง เพ้ออEยู่คนเดีAยว

ไอ้หมAาวัดอย่างฉัน  สิ่งเดียEวที่ฉันมีคือใจดวงนี้D  ที่มัEนรักจริA

ไอ้หน้าโง่อย่างฉัDน  มันก็รัEกได้แค่เธAไอ้ฉันมันไม่เลิศเลDอ.. เหมือนอย่างคEนที่เธอฝัAแต่ฉันก็มีหัวใจD..ดวงนี้E   ที่มันC#mรักเธอจริF#mจะไม่ทิ้Bmง.. ให้เธEอต้องเสียใจA

D E | A |D E | A |D E | C#m F#m |Bm E | A | E |

รู้Aทั้งรู้ตอนนี้.. ว่าคงEสู้ใครไม่ได้ไม่เป็นไรD  แค่มอEงอยู่ตรงAนี้ถึAงจะรักเธอ.. มากมาEยสักเท่าไรมีเพียงหัวใจD.. คงยัEงไม่พA

** |

ไอ้หน้าโง่อย่างฉัDน  มันก็รัEกเพียงแค่เธAไอ้ฉันมันไม่เลิศเลDอ.. เหมือนอย่างคEนที่เธอรัAแต่ฉันก็มีหัวใจD..ดวงนี้E   จะไม่ทำC#mให้เธอผิดหF#mวังถึงไม่รักฉัBmน  แต่ฉันยัEงรักเธA

ถึงไม่รักฉัBmน  แต่ฉันยัEงมีเพียงแค่เธA

Dmaj7 | A |Dmaj7 | A || A |