มีสิทธิ์ไหม

 วงแทมมะริน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มีสิทธิ์ไหม วงแทมมะริน

C Em | Am G |F | G |

C เธออาจจะไม่เห็Emนว่าใครมองอAmยู่เธออาจจะไม่รู้Gว่ามีคนหนึ่Fง.. แอบเพ้Gอคิดถึง.. เธCเธออาจจะไม่รู้Emว่าฉันมองอAmยู่ถึงอยากให้เธอรู้Gแต่ไม่กล้าFบอกกลัวเธอGไม่ชอบคนอย่างเรา

Am   เป็นคนหนึ่Emง แค่คนหนึ่Fง.. ที่ธรรGมดาติดดิAmกินข้าวแกEmงแหลงภาษาFถิ่น  แล้วเธอจะรับได้Gไหม

มันจะมีสิทธิ์ไหCม แค่อยากจะบอกว่าชอบเธEmจากไอ้คนเซAmอร์เด็กใต้ ถามเธอGจริง ๆมีสิทธิ์หม้าFย รับรองรักแล้Emวไม่ชิ่งไม่ทิ้งใคGไม่เด่นไม่รวยอย่างใครเขCา แต่ว่าเราชัดเจEmเงินทองที่เห็Amน ก็เป็นแค่เพียงของนอGกกายถ้าหากว่าเธอFฟังแล้วยอมรับEmมันได้ จะบอกไปG..ว่าฉันชอบเธอ..

C Em | Am G |F | G |

C เธออาจจะมีใคEmรที่เธอต้องกาAmเป็นคนที่เธอฝันGและเธอตามหFและอยากให้เขGามาดูแลC และคนอย่างฉัEmนคงไม่มีสิทAmธิ์คงได้แค่คิดGรักเธอฝ่ายเดีFยวคงได้แค่เพ้Gอ ได้แค่มอง...

* | ** |

C G |

C Em | Am G |F | G |

C Em | Am G |F | G |

** |

ถ้าหากว่าเธอFฟังแล้วยอมรับEmฉันได้ จะบอกไปG..ว่าฉันรักเธอ

C G | C G || C |คอร์ดเพลง มีสิทธิ์ไหม วงแทมมะริน

เนื้อเพลง มีสิทธิ์ไหม แทมมะรินเธออาจจะไม่เห็นว่าใครมองอยู่ เธออาจจะไม่รู้ว่ามีคนหนึ่ง แอบเพ้อคิดถึง เธอ เธออาจจะไม่รู้ว่าฉันมองอยู่ ถึงอยากให้เธอรู้แต่ไม่กล้าบอก กลัวเธอไม่ชอบคนอย่างเรา เป็นคนหนึ่ง แค่คนหนึ่ง ที่ธรรมดาติดดิน กินข้าวแกงแหลงภาษาถิ่น แล้วเธอจะรับได้ไหม มันจะมีสิทธิ์ไหม แค่อยากจะบอกว่าชอบเธอ จากไอ้คนเซอร์เด็กใต้ ถามเธอจริงๆมีสิทธิ์หม้าย รับรองรักแล้วไม่ชิ่งไม่ทิ้งใคร ไม่เด่นไม่รวยอย่างใครเขา แต่ว่าเราชัดเจน เงินทองที่เห็น ก็เป็นแค่เพียงของนอกกาย ถ้าหากว่าเธอฟังแล้วยอมรับมันได้ จะบอกไป ว่าฉันชอบเธอ เธออาจจะมีใครที่เธอต้องการ เป็นคนที่เธอฝันและเธอตามหา และอยากให้เขามาดูแล และคนอย่างฉันคงไม่มีสิทธิ์ คงได้แค่คิดรักเธอฝ่ายเดียว คงได้แค่เพ้อ ได้แค่มอง ถ้าหากว่าเธอฟังแล้วยอมรับฉันได้ จะบอกไป ว่าฉันรักเธอ