เมื่อไหร่จะเข้าใจ

 เมื่อไหร่จะเข้าใจ เล็ก วีรชัย สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เมื่อไหร่จะเข้าใจ เล็ก วีรชัย

C F | Em Am |Dm | G |

C  ฉันมันคFนไม่มีสิทธิ์..  Em   จะไปคิดรักเธAmย้ำDmตัวเองเสมGอ ว่าเธอนั้นรักCใครC  ฉันมันคFนไม่เอาถ่าน..  Em    ที่เธอมองข้ามไAmDmม้ทำดีแค่ไหน  สุดท้าGยก็คงไม่พอ

ได้โปรดรู้EmตัวสักทีAm   ฉันคนนี้Dmต้องยืนที่ใดGได้โปรดรู้EmตัวสักทีAm    ย้ำเตือDmนตัวเองเข้าไGว้ได้โปรดรู้EmตัวสักทีAmทุ่มเDmทให้เขาเท่าไรGก็หมดความหEm Amมาย..เมื่อไหร่จะเข้าDmใจ.. ว่าฉันGเป็นได้แค่ไหนในสายตาเธอ

C F | Em Am |Dm | G |

C  ฉันมันคFนที่แพ้พ่าย..   Em   ตั้งแต่ยังไม่แข่AmงเลยเขDmาแค่อยู่เฉย ๆG เธอเองก็ให้CใจC  ฉันมันคFนไม่เอาถ่าน..   Em    ที่เธอมองข้ามAmไปDmม้ทำดีแค่ไหน  สุดท้าGยเขาก็ได้ใจเธอ

ได้โปรดรู้EmตัวสักทีAm   ฉันคนนี้Dmต้องยืนที่ใดGได้โปรดรู้EmตัวสักทีAm    ย้ำเตือDmนตัวเองเอาไว้Gได้โปรดรู้EmตัวสักทีAmทุ่มเDmทให้เธอเท่าไรGก็หมดความหEm Amมาย..เมื่อไหร่จะเข้าDmใจ.. ว่าฉันGเป็นได้แค่ไหนในสายตาเธอ

Em Am | Dm G |Em Am | Dm | G |

ได้โปรดรู้EmตัวสักทีAm   ฉันคนนี้Dmต้องยืนที่ใดGได้โปรดรู้EmตัวสักทีAm    ย้ำเตือDmนตัวเองเอาไว้Gได้โปรดรู้EmตัวสักทีAmทุ่มเDmทให้เธอเท่าไรGไม่มีความหEm Amมาย..เมื่อไหร่จะเข้าDmใจ..  เมื่อไหร่จะเEm Amข้าใจ..ก็คงต้องเข้าDmใจ.. ว่าฉันGเป็นได้แค่ไหนในชีวิตเธอ

C F | Em Am || Dm | G |

C  ฉันมันคFนไม่มีสิทธิ์..  Em   จะไปคิดรักเธAmคอร์ดเพลง เมื่อไหร่จะเข้าใจ เล็ก วีรชัย

เนื้อเพลง เมื่อไหร่จะเข้าใจ เล็ก วีรชัยฉันมันคนไม่มีสิทธิ์ จะไปคิดรักเธอ ย้ำตัวเองเสมอ ว่าเธอนั้นรักใคร ฉันมันคนไม่เอาถ่าน ที่เธอมองข้ามไป แม้ทำดีแค่ไหน สุดท้ายก็คงไม่พอ ได้โปรดรู้ตัวสักที ฉันคนนี้ต้องยืนที่ใด ได้โปรดรู้ตัวสักที ย้ำเตือนตัวเองเข้าไว้ ได้โปรดรู้ตัวสักที ทุ่มเทให้เขาเท่าไรก็หมดความหมาย เมื่อไหร่จะเข้าใจ ว่าฉันเป็นได้แค่ไหนในสายตาเธอ ฉันมันคนที่แพ้พ่าย ตั้งแต่ยังไม่แข่งเลย เขาแค่อยู่เฉยๆเธอเองก็ให้ใจ ฉันมันคนไม่เอาถ่าน ที่เธอมองข้ามไป แม้ทำดีแค่ไหน สุดท้ายเขาก็ได้ใจเธอ ได้โปรดรู้ตัวสักที ฉันคนนี้ต้องยืนที่ใด ได้โปรดรู้ตัวสักที ย้ำเตือนตัวเองเอาไว้ ได้โปรดรู้ตัวสักที ทุ่มเทให้เธอเท่าไรก็หมดความหมาย เมื่อไหร่จะเข้าใจ ว่าฉันเป็นได้แค่ไหนในสายตาเธอ ได้โปรดรู้ตัวสักที ฉันคนนี้ต้องยืนที่ใด ได้โปรดรู้ตัวสักที ย้ำเตือนตัวเองเอาไว้ ได้โปรดรู้ตัวสักที ทุ่มเทให้เธอเท่าไรไม่มีความหมาย เมื่อไหร่จะเข้าใจ เมื่อไหร่จะเข้าใจ ก็คงต้องเข้าใจ ว่าฉันเป็นได้แค่ไหนในชีวิตเธอ ฉันมันคนไม่มีสิทธิ์ จะไปคิดรักเธอ