นะโมพุทโธ

 นะโมพุทโธ วงโซแมน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นะโมพุทโธ วงโซแมน Soman TMG

G D | Em D |C | D |

G D | Em D |C | D |

G จะมีDวิธีไหนรักEmษา อากาDรดูท่าจะหนัCปรึกษาใจD ปรึกษาใคร มันคงลำบาGก็คงDต้องพึ่งหมEmอ ช่วยเย็บDแผลใจให้ผมCหน่อยหายดีไม่นาDน เกิดเป็นรอยร้าวเจ็บปวดเหมือGนเคย

มีเพื่อนแนะนำEmให้เข้าวัดฟังพระท่านเตือBmนทุกคำสอนทำตามทุกขั้นCตอน แวบเดียวหยุดแค่ไม่ได้Dเลย

โถใจเจ้ากรรGม นะโมพุทโธD หน้าเธอลอEmยมา  Dสวดจบก็แล้Cว กำหนดลมแล้ว เข้าออกก็Dเธอผ่านร้านก๋วยเตี๋ยGวที่เดิมปากซอDย ยิ่งคิดถึงEmเธอ  Dภาพเธอคนนี้Cเฝ้าคอยหลอกหลอนรบกวนหัวDใจ(ยิ่งทำให้คิดถึง)

G D | C |

G  อีกนานDเท่าไหร่จะผ่าEmนพ้น อกเอ๋ยDเจ้ากรรมทำร้ายCใจคิดถึงเหลือเกิDน น้ำตารินไหล พระไม่ช่วยเลG

* | ** |

Em  อาลัยอาวรณ์คิดถึงเรื่องรัDเรื่องราวต่าง ๆ อยากจะลบเลืCอนทำบุญกันมาชาตินี้เท่านี้แหละโยEmปลดปล่อยมันไDป ทำใจให้ว่างอย่าคิดฟุ้งซ่าCน เวลาจะลบมันเองแต่มันไม่ง่าDยเลยเธอ..  D

G D | Em D |C | D |

G D | Em D |C | D |

** | ** |

G D | Em D || C | D |G D | Em D || C | D || G |คอร์ดเพลง นะโมพุทโธ วงโซแมน Soman TMG

เนื้อเพลง นะโมพุทโธ วงโซแมน Soman TMGจะมีวิธีไหนรักษา อาการดูท่าจะหนัก ปรึกษาใจ ปรึกษาใคร มันคงลำบาก ก็คงต้องพึ่งหมอ ช่วยเย็บแผลใจให้ผมหน่อย หายดีไม่นาน เกิดเป็นรอยร้าวเจ็บปวดเหมือนเคย มีเพื่อนแนะนำให้เข้าวัด ฟังพระท่านเตือนทุกคำสอน ทำตามทุกขั้นตอน แวบเดียวหยุดแค่ไม่ได้เลย โถใจเจ้ากรรม นะโมพุทโธ หน้าเธอลอยมา สวดจบก็แล้ว กำหนดลมแล้ว เข้าออกก็เธอ ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวที่เดิมปากซอย ยิ่งคิดถึงเธอ ภาพเธอคนนี้เฝ้าคอยหลอกหลอนรบกวนหัวใจ ยิ่งทำให้คิดถึง อีกนานเท่าไหร่จะผ่านพ้น อกเอ๋ยเจ้ากรรมทำร้ายใจ คิดถึงเหลือเกิน น้ำตารินไหล พระไม่ช่วยเลย อาลัยอาวรณ์คิดถึงเรื่องรัก เรื่องราวต่างๆอยากจะลบเลือน ทำบุญกันมาชาตินี้เท่านี้แหละโยม ปลดปล่อยมันไป ทำใจให้ว่าง อย่าคิดฟุ้งซ่าน เวลาจะลบมันเอง แต่มันไม่ง่ายเลยเธอ