ณ นาทีนี้

วงเนคไทแนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

F | Am |A# | C |

F เมื่ออยู่กันไปก็มีแต่ปัญAmหาเธอขอA#ให้เราจบกันเสียCทีF เธอไม่อยากใช้ชีวิตอยู่แบAmบนี้ยิ่งฝืนA#ใจยิ่งอยู่ไปไม่ดีขึ้นCเลย

ไม่รักกัA#น หมดใจแล้วใช่Cไหม  หรือเธอAmมีใครคนDmอื่นที่ยอGmมทนฝืนทนขืนวันนี้พร้อCมจะไป..    C

ต่อให้มีมืFอ.. กอดขาตัวเธอเอาไAmว้ดึงรั้งไห้เธอไม่ไปA#..  คนหมดใจCก็ไปอยู่ดีอีกกี่สิบมืFอ.. จะยื้อด้วยแรงที่มีAmเหนี่ยวรั้งตัวเธอคนA#ดี..  นาทีนี้Cก็ทำไม่ได้

เธอไม่เคยรู้F  ความรักที่ฉันให้ไAmมันยากเกินกว่าจะถอA#นใจตัวฉันเอGmงต้องยอมผิดหวัCเมื่อเธอเจGmอทางที่ฝัCน..

F | A# |F | C |

Am | Dm |Gm | C |

ไม่รักกัA#น หมดใจแล้วใช่Cไหม  หรือเธอAmมีใครคนDmอื่นที่ยอGmมทนฝืนทนขืนวันนี้พร้อCมจะไป..    C

ต่อให้มีมืFอ.. กอดขาตัวเธอเอาไAmว้ดึงรั้งไห้เธอไม่ไปA#..  คนหมดใจCก็ไปอยู่ดีอีกกี่สิบมืFอ.. จะยื้อด้วยแรงที่มีAmเหนี่ยวรั้งตัวเธอคนA#ดี..  นาทีนี้Cก็ทำไม่ได้

กอดแน่นแค่ไหFน  สุดท้ายก็ต้องปล่อยมืAmลมหายใจที่เหลือA#อยู่..บอกกับใGmจว่าพอแค่นี้Cเมื่อเธอGmเจอคนที่Cดี ฉันยอมเสียใจ

F | A# |F | C |F |