ณ นาทีนี้

  วงเนคไท   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ณ นาทีนี้ วงเนคไท

F | Am |A# | C |

F เมื่ออยู่กันไปก็มีแต่ปัญAmหาเธอขอA#ให้เราจบกันเสียCทีF เธอไม่อยากใช้ชีวิตอยู่แบAmบนี้ยิ่งฝืนA#ใจยิ่งอยู่ไปไม่ดีขึ้นCเลย

ไม่รักกัA#น หมดใจแล้วใช่Cไหม  หรือเธอAmมีใครคนDmอื่นที่ยอGmมทนฝืนทนขืนวันนี้พร้อCมจะไป..    C

ต่อให้มีมืFอ.. กอดขาตัวเธอเอาไAmว้ดึงรั้งไห้เธอไม่ไปA#..  คนหมดใจCก็ไปอยู่ดีอีกกี่สิบมืFอ.. จะยื้อด้วยแรงที่มีAmเหนี่ยวรั้งตัวเธอคนA#ดี..  นาทีนี้Cก็ทำไม่ได้

เธอไม่เคยรู้F  ความรักที่ฉันให้ไAmมันยากเกินกว่าจะถอA#นใจตัวฉันเอGmงต้องยอมผิดหวัCเมื่อเธอเจGmอทางที่ฝัCน..

F | A# |F | C |

Am | Dm |Gm | C |

ไม่รักกัA#น หมดใจแล้วใช่Cไหม  หรือเธอAmมีใครคนDmอื่นที่ยอGmมทนฝืนทนขืนวันนี้พร้อCมจะไป..    C

ต่อให้มีมืFอ.. กอดขาตัวเธอเอาไAmว้ดึงรั้งไห้เธอไม่ไปA#..  คนหมดใจCก็ไปอยู่ดีอีกกี่สิบมืFอ.. จะยื้อด้วยแรงที่มีAmเหนี่ยวรั้งตัวเธอคนA#ดี..  นาทีนี้Cก็ทำไม่ได้

กอดแน่นแค่ไหFน  สุดท้ายก็ต้องปล่อยมืAmลมหายใจที่เหลือA#อยู่..บอกกับใGmจว่าพอแค่นี้Cเมื่อเธอGmเจอคนที่Cดี ฉันยอมเสียใจ

F | A# |F | C |F |ฟังเพลง - ณ นาทีนี้ วงเนคไท

เนื้อเพลง ณ นาทีนี้ วงเนคไทเมื่ออยู่กันไปก็มีแต่ปัญหา เธอขอให้เราจบกันเสียที เธอไม่อยากใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ ยิ่งฝืนใจยิ่งอยู่ไปไม่ดีขึ้นเลย ไม่รักกัน หมดใจแล้วใช่ไหม หรือเธอมีใครคนอื่น ที่ยอมทนฝืนทนขืนวันนี้พร้อมจะไป ต่อให้มีมือ กอดขาตัวเธอเอาไว้ ดึงรั้งไห้เธอไม่ไป คนหมดใจก็ไปอยู่ดี อีกกี่สิบมือ จะยื้อด้วยแรงที่มี เหนี่ยวรั้งตัวเธอคนดี นาทีนี้ก็ทำไม่ได้ เธอไม่เคยรู้ ความรักที่ฉันให้ไป มันยากเกินกว่าจะถอนใจ ตัวฉันเองต้องยอมผิดหวัง เมื่อเธอเจอทางที่ฝัน ไม่รักกัน หมดใจแล้วใช่ไหม หรือเธอมีใครคนอื่น ที่ยอมทนฝืนทนขืนวันนี้พร้อมจะไป ต่อให้มีมือ กอดขาตัวเธอเอาไว้ ดึงรั้งไห้เธอไม่ไป คนหมดใจก็ไปอยู่ดี อีกกี่สิบมือ จะยื้อด้วยแรงที่มี เหนี่ยวรั้งตัวเธอคนดี นาทีนี้ก็ทำไม่ได้ กอดแน่นแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องปล่อยมือ ลมหายใจที่เหลืออยู่ บอกกับใจว่าพอแค่นี้ เมื่อเธอเจอคนที่ดี ฉันยอมเสียใจ