ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว

ไมค์ ภิรมย์พร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว ไมค์ ภิรมย์พร

C#m | B |A | E |

C#m | B |A | E |

ฮัC#mก.. มันยังฮักคือเก่BฮัF#mก.. ที่เบิดสิทธิ์เว้าแต่วันนั้Eบ่เคยลืC#mม  บ่เคยลืมมื้อเคยอยู่นำกัBก็ยังจำ..F#mทุกเรื่องราวของเจ้าตลอดEมา

ทั้งที่อ้ายก็ฮู้C#mเฮาเลิกกันมาตั้งBดนเฮาอยู่คนละส้G#mนของโลกมาตั้งนาC#mแต่ชีวิตF#mของอ้ายในทุกวัน  มันยังหวัAงสิได้พ้อBหน้า..

ในความคึดฮอEดมันมีแต่เจ้าผู้เดีBยวเจ้าผู้เดีC#mยว บ่เคยมีไผเข้ามBเจ้าAฮู้บ่ ตั้งแG#mต่เจ้าลา ก็มีแต่คำF#m..ว่าคิดฮอดเด้BในความคึดฮอEดมันมีแต่เจ้าผู้เดีBยวเจ้าผู้เดีC#mยว ถึงเฮาสิฮ้างสิเพBอยู่Aจั่งใด๋ ยังห่วงใG#mยอยู่เด้ยังถามข่F#mาว.. ย้อBนยังฮักเจ้าEหลาย

C#mอ.. อ้ายยังรอคนดีBF#mอ.. ถึงมันบ่มีเลยจุดหมEายมีบ่น้C#mอ  มีบ่น้อที่เจ้าคึดคืออ้Bายหรือเจ้านั้F#mน.. ยังคงยืนยัน บ่คืนต่าวEมา

* | ** |

C#m | B |F#m | E |

C#m | B |F#m | E |

* | ** |

C#mยู่จั่งใด๋ ยังห่วงใยBอยู่เด้G#mยังถามข่F#mาว.. ย้อBนยังฮักเจ้าEหลาย..