นิ้วกลาง

บอ โอ โบว์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

นิ้วกลาง บอโอโบว์

C#m B | A B |C#m B | A B |

C#m B | A B |C#m B | A B | B

จบกันสC#mา  เฮาเฮ็ดบุBญนำกันมาส่ำนี้C#mปานฟ้าผ่าEลงหัวใจ  เจ็บคักBอิหลีอ้ายบอกสิหAนี.. ไปกัBบคนนั้C#m

อยากสิเหนี่ยวรั้Aงดึงอ้BายคืนมC#mอ้ายกะบอกว่AาเฮาเบิดบุBญต่อกัC#mพ้อคนใหAม่แล้วอ้ายถิ่BมความฝัC#mหลอกฝัAน แล้วอ้าBยก็ชิ่งหC#mนี

เจ็บAจนบ่มีหม่องไปBอยากฆ่าอ้าG#mยให้ตายตรงนี้C#mบ่คิดบ่ฝัAนว่าสิเป็นแบบนี้Bได้ใจอีหG#mลี ความชั่วของC#m | C#mอ้าย...

นิ้วกลางนางกะมีE  บ่มีกะได้ดอกผัC#mแค่ผู้ชายชั่ว ๆB  สิเอาเฮ็ดแนวเฮ็ดหC#mยังอิหล่ากะผู้งาEม  ผู้ใด๋บ่เอากะส่าBก่อนสิเดินแยกทA | Bาง..       เอานิ้วกลางจากนางไC#m

B |

ผู้ชายคืออ้าC#mย.. มีหลาBยอยู่ดอกคิดว่C#mคั่นสิเอาEมาเฮ็ดแนว  อิแม่Bสิด่าดีแล้วล่Aะ ที่เฮBาจบกัC#m

E | C#m |B | C#m |E | B |A | B |C#m | B |

* | ** | *** |

B |

*** |

C#m |