นิ้วกลาง

 นิ้วกลาง บอ โอ โบว์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นิ้วกลาง บอโอโบว์

C#m B | A B |C#m B | A B |

C#m B | A B |C#m B | A B | B

จบกันสC#mา  เฮาเฮ็ดบุBญนำกันมาส่ำนี้C#mปานฟ้าผ่าEลงหัวใจ  เจ็บคักBอิหลีอ้ายบอกสิหAนี.. ไปกัBบคนนั้C#m

อยากสิเหนี่ยวรั้Aงดึงอ้BายคืนมC#mอ้ายกะบอกว่AาเฮาเบิดบุBญต่อกัC#mพ้อคนใหAม่แล้วอ้ายถิ่BมความฝัC#mหลอกฝัAน แล้วอ้าBยก็ชิ่งหC#mนี

เจ็บAจนบ่มีหม่องไปBอยากฆ่าอ้าG#mยให้ตายตรงนี้C#mบ่คิดบ่ฝัAนว่าสิเป็นแบบนี้Bได้ใจอีหG#mลี ความชั่วของC#m | C#mอ้าย...

นิ้วกลางนางกะมีE  บ่มีกะได้ดอกผัC#mแค่ผู้ชายชั่ว ๆB  สิเอาเฮ็ดแนวเฮ็ดหC#mยังอิหล่ากะผู้งาEม  ผู้ใด๋บ่เอากะส่าBก่อนสิเดินแยกทA | Bาง..       เอานิ้วกลางจากนางไC#m

B |

ผู้ชายคืออ้าC#mย.. มีหลาBยอยู่ดอกคิดว่C#mคั่นสิเอาEมาเฮ็ดแนว  อิแม่Bสิด่าดีแล้วล่Aะ ที่เฮBาจบกัC#m

E | C#m |B | C#m |E | B |A | B |C#m | B |

* | ** | *** |

B |

*** |

C#m |คอร์ดเพลง นิ้วกลาง บอโอโบว์

เนื้อเพลง นิ้วกลาง บอโอโบว์จบกันสา เฮาเฮ็ดบุญนำกันมาส่ำนี้ ปานฟ้าผ่าลงหัวใจ เจ็บคักอิหลี อ้ายบอกสิหนี ไปกับคนนั้น อยากสิเหนี่ยวรั้งดึงอ้ายคืนมา อ้ายกะบอกว่าเฮาเบิดบุญต่อกัน พ้อคนใหม่แล้วอ้ายถิ่มความฝัน หลอกฝัน แล้วอ้ายก็ชิ่งหนี เจ็บจนบ่มีหม่องไป อยากฆ่าอ้ายให้ตายตรงนี้ บ่คิดบ่ฝันว่าสิเป็นแบบนี้ ได้ใจอีหลี ความชั่วของอ้าย นิ้วกลางนางกะมี บ่มีกะได้ดอกผัว แค่ผู้ชายชั่วๆสิเอาเฮ็ดแนวเฮ็ดหยัง อิหล่ากะผู้งาม ผู้ใด๋บ่เอากะส่าง ก่อนสิเดินแยกทาง เอานิ้วกลางจากนางไป ผู้ชายคืออ้าย มีหลายอยู่ดอกคิดว่า คั่นสิเอามาเฮ็ดแนว อิแม่สิด่า ดีแล้วล่ะ ที่เฮาจบกัน