น้องสิถ่า

 ดอกรัก ดวงมาลา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น้องสิถ่า ดอกรัก ดวงมาลา

Fm |

Fm | A#m |G# | D# Cm | Fm |

A#mน.. กะสิถ่าFmอ้าย  เถิงปานใด๋G# น้องกะสิรFmอย่A#mา.. เป็นห่วงน้อFmงเถาะ  อยู่ กทมC#. หาเงินสาอ้าD#

A#mาง.. ใจได้โลFmดพี่  อยู่ทางพี้G# สิบ่เหลวไหFmสิบ่A#m.. เป็นคนใจFmง่าย  สาว ม.ปลาC#ยคนนี้ให้สัญญD#

คั่นเขามาฮับA#mน้องไปฟังลำA#mน้องสิบ่ทำFmโตให้ต่ำต้อG#คั่นเขามาซวA#mนน้องไปเถียงน้อA#mน้องกะสิหลอD#ยขึ้นไปเถียงใหCญ่

บ่ต้องห่วงดอกอ้าFmย.. ทางพี้A#m..น้องนี้C#.. สิถ่าสิคCอยบ่ต้องห่วงดอกอ้าFmย.. เรื่องหลA#mอยคนป้อC#ย.. นั้นเพียงข่าวลืCบ่ต้องห่วงดอกอ้าFmย.. เรื่องมืA#mเบิดมื้C#อ.. จับแต่ปากกCา  สิบ่ให้ไผFm | Fmกำ

A#mน.. กะสิถ่าFmอ้าย  สิบ่ใจG#แตกก่อนอ้ายกลัFmสิบ่A#m.. ให้ไผหยอก ตั๊บFm ตั๊บขึ้นทัC#บ นอกนอกเหนือจากโตอ้าCวางใจน้องสิถ่Fm

Fm | Fm |A#m | C |

Fm | A#m |C# | C | Fm |

* | ** | *** |

วางใจน้องสิถ่C | Cา..            วางใจน้องสิถ่Fmา..คอร์ดเพลง น้องสิถ่า ดอกรัก ดวงมาลา

เนื้อเพลง น้องสิถ่า ดอกรัก ดวงมาลา ดน กะสิถ่าอ้าย เถิงปานใด๋ น้องกะสิรอ อย่า เป็นห่วงน้องเถาะ อยู่ กทม หาเงินสาอ้าย วาง ใจได้โลดพี่ อยู่ทางพี้ สิบ่เหลวไหล สิบ่ เป็นคนใจง่าย สาว มปลายคนนี้ให้สัญญา คั่นเขามาฮับน้องไปฟังลำ น้องสิบ่ทำโตให้ต่ำต้อย คั่นเขามาซวนน้องไปเถียงน้อย น้องกะสิหลอยขึ้นไปเถียงใหญ่ บ่ต้องห่วงดอกอ้าย ทางพี้ น้องนี้ สิถ่าสิคอย บ่ต้องห่วงดอกอ้าย เรื่องหลอย คนป้อย นั้นเพียงข่าวลือ บ่ต้องห่วงดอกอ้าย เรื่องมือ เบิดมื้อ จับแต่ปากกา สิบ่ให้ไผกำ ดน กะสิถ่าอ้าย สิบ่ใจแตกก่อนอ้ายกลับ สิบ่ ให้ไผหยอก ตั๊บ ตั๊บ ขึ้นทับ นอกนอกเหนือจากโตอ้าย วางใจน้องสิถ่า วางใจน้องสิถ่า วางใจน้องสิถ่า