น้องตั้งใจฮัก อ้ายตั้งใจถิ่ม

เวียง นฤมล, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

F#m | B |F#m | A |

B | F#m |Bm C#m | F#m |

ทิ้งกันง่าย ๆB  เห็นน้องเป็นไม้ไF#mอติมแวะมาส่งยิ้Dม  ตั๋วหัวใEจให้มีความAหวังไหนว่าหาเจBอ ตั้งใจที่สุดจะหยุดที่F#mนางเชื่อเสียจนฝันค้าAง  เมื่อรักจางโดนขว้างทิ้C#mงใจ

คบกันใหม่ ๆB  อ้ายเป็นคนเริ่มเข้F#mามาทุกช่วงโทรหDา  วันทั้งวัEนออดอ้อนออAนไลน์น่าอัศจรBรย์ เมื่อคราวจะหยุดก็ช่างง่ายดF#mายดูดไอติมหมดไปA  ก็โยนไม้Eทิ้งได้ง่ายAคัก

F#m E | A |

น้องฮักหมดDใจ  แต่อ้าC#mยฮักแค่หวัF#mงทิ้งความเจ็Eบคือข้อเท็จBmจริง.. ที่คนโดนทิ้C#mง.. รู้จัF#mน้องเห็นEอ้ายเป็นที่อAยู่  แต่อ้ายเห็นน้องเป็นที่พัBmมาแวะแค่ยามเสียหลัF#mก  หมดรักเรEา เช็คเอ้าท์ลC#mาไกล

เฮ็ดใจบ่ได้B  คิดฮอดตอนอ้ายไลF#mน์หาอ้ายฮู้บ่ว่Dา.. คำสัญญEายังค้างในAไลน์วาสนBา.. คงหมดอายุการเป็นคู่F#mใจอ้อนวอนให้ตาAย  ยังแล้งใEจ บล็อคไลAน์ทิ้ง.. กัน

F#m E | ( x2 )

F#m E | A |F#m E | A |

* | ** |

F#m | A | F#m | Bm E | F#m |