โอ้ละน้อ

ก้อง ห้วยไร่, ปู่จ๋าน ลองไมค์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

Am G | Am G |Am G | Am |

C Am | F G |

อิทCส มาย ไลฟ์ แมน ฟAmรีสไตล์จนFใคร ๆ มองเรGาไม่ดีบ่าCวบ้านนอกแต่งโตAmเกาหลีฟังเพลFงอินดี้ ป็อบแดGนซ์ และบอยแบนด์

Am G# G | F G

Am G | Am G |Am G | Am F G |

ใช้Cชีวิตที่มันAmแตกต่าง  กินFนอนนั่ง..ก็ก็อGบโคเรียจนCอีพ่อเพิ่นใจAmละเหี่ยสุดท้าFยจั่งฮู้โตตGนเฮาเป็นจั่งใด๋C..     G

เกิดเป็นคนอีสาCน เลือดก็คนอีสาAmมีบุญมีงาFนก็ต้องมีหมอลำGมีลาบ มีก้อCย มีจุ๊ซอยจ้ำAm  ยังจดยังจำFวิถีบ้านเฮGเสียงพิณห่Cาว เสียงแคนหย่Amาวหย่าว เจ้าหย่Fาว หมอลำเจ้าหย่Gาวยังเต้นลำวCง โตดตีโต่งเกี้ยวสาAmบ่ลืมเรื่องราFว.. บุญฮีต12G และคอง14(C)

Am G | Am G Am | F G |

บืนCให้ส่ำใด๋ กะตาAmยบ่หลาบยังFได้คืนกลับเมือเฮือGนคือเก่าคงCสิคือคำผู้Amเฒ่าเว้าคั่นเจาFะเลือดเจ้า สิเห็Gนแต่ลาวอ้อยต้อCย..   G

** |

C G | F G |C G | F G |C G |

* | ** |

F G |

เสียงพิณห่าCว (เสียงแคนหย่Amาว)(หย่าว เจ้าหย่Fาว ละยาว ๆ ยาว ๆG)โฮะโอโฮะโอ้ละน้Cอ โฮะโอโฮะโอ้ละน้AmโอโฮะโFอ โฮะโอ.G..

ยังเป็นบ่าวไทบ้Cาน (ยังเป็นสาวไทบ้าAmน)ยังเป็นบ่าวไทบ้าFน บ่ลืมเชื้อชาตเผ่าพันGธุ์ยังเป็นบ่าวไทบ้าCน โฮะโอโฮะโอ้ละน้AmโอโฮะโFอ โฮะโอ.G..

ยังเป็นบ่าวไทบ้Cาน ยังเป็นบ่าวไทบ้าAmยังเป็นบ่าวไทบ้Fาน บ่ลืมเชื้อชาตเผ่าพัGนธุ์ยังเป็นบ่าวไทบ้Cาน โฮะโอโฮะโอ้ละน้AmโอโฮะโFอ โฮะโอ..G.

เพราะอัตลักCษณ์มันปักที่ใจ ไปอยู่ที่ใAmดฉันก็ไม่ลืมแม้นอยู่ในที่แห่Fงหนใด  ขึ้นชื่อว่าไทยG นี่แหละที่ยืน

อ้ายเป็Cนผู้บ่าวไทบ้านบ่ต้องกลัวต้องย่าAmนว่าอ้ายจะลืมกระเสือกกระสาFนชาติศิลป์ไทย จะบ่มีอันใดGที่มากลืน

ยั่งยืนCอยู่บนวิถี ยังใช้ชีวีAmเหมือนเดิมทุกวันจะเหนืFอ อีสาน ออก ตกพวกเราทั้งหมGดก็ไทยเหมือนกัน

ต้นไม้Cถ้าไม่ลืมราก ก็เติบโตAmไปทุก ๆ วันแต่หากต้นไม้Fนั้นลืมรากเหง้ามันก็กลายเป็นเถ้Gาขี้ผงเหมือนกัน

C Am | F G |C Am | F G |

C Am | F G |C F | Am G# G | F G | C |