แป๋บ้า

 การ์ฟิลด์ กิตติพัฒน์ แป๋บ้า ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แป๋บ้า การ์ฟิลด์ กิตติพัฒน์

B | G#m |E | F# |

เฮ็ดหยัBงบ่ถืกอีหลี  นั่งหน้าถอดสีG#mปานว่าผีเข้าโพสต์เฟBสเธอไปฮอดเขา  อดีตผู้สาG#mวที่ถิ่มเฮาไปอกหัEก.. จนเสียF#คน มาซางลงส้นD#mให้คนใจร้าG#mฮอดมื้EอสิมาหลายใF#จ ห้ามไว้เขาบ่Bฟัง

ฮัEกอ้ายกะฮักทุ่มเทF#ไปแต่เจ้านั้นไD#mสลืมอ้ายได้หนอG#mนางฮักเจ้Eาส่ำดึกหินลงส่าง  มันมิดอิ่มF#ซิ่ม

แป๋บ้าพู้นแหล้Bว คนเคG#mยฮักกัน..มาบอกEเลิกกันว่าซั่นF#ว่าสมงสมBอง..ไปเบิดG#mแล้วล่ะทัังน้ำตEาจอบแต่สิไหF#

ย่างเสียเส้Eน.. ปานคนD#mเสียหลักบ่อยาEกสิเว้ากับไผF#มันจบแล้D#mว.. ชีวิตG#mของอ้ายเจ้ามาเฮ็ดEให้อ้ายเจ็บแป๋ตาF#เฮ็ดคนดีเป็นผีBบ้า..

E F# | D#m G#m |E F# | B |

E F# | D#m G#m |E F# | B |

* | ** | *** |

F# |

** | *** |

เฮ็ดคนฮักEเจ้าสิเป็นสิตF#ายอ้ายเจ็บคักหลF#าย..   จนแป๋ | E Em | B | บ้า..คอร์ดเพลง แป๋บ้า การ์ฟิลด์ กิตติพัฒน์

เนื้อเพลง แป๋บ้า การ์ฟิลด์ กิตติพัฒน์เฮ็ดหยังบ่ถืกอีหลี นั่งหน้าถอดสีปานว่าผีเข้า โพสต์เฟสเธอไปฮอดเขา อดีตผู้สาวที่ถิ่มเฮาไป อกหัก จนเสียคน มาซางลงส้นให้คนใจร้าย ฮอดมื้อสิมาหลายใจ ห้ามไว้เขาบ่ฟัง ฮักอ้ายกะฮักทุ่มเทไป แต่เจ้านั้นไสลืมอ้ายได้หนอนาง ฮักเจ้าส่ำดึกหินลงส่าง มันมิดอิ่มซิ่ม แป๋บ้าพู้นแหล้ว คนเคยฮักกัน มาบอกเลิกกันว่าซั่นว่า สมงสมองไปเบิดแล้วล่ะ ทัังน้ำตาจอบแต่สิไหล ย่างเสียเส้น ปานคนเสียหลัก บ่อยากสิเว้ากับไผ มันจบแล้ว ชีวิตของอ้าย เจ้ามาเฮ็ดให้อ้ายเจ็บแป๋ตาย เฮ็ดคนดีเป็นผีบ้า เฮ็ดคนฮักเจ้าสิเป็นสิตาย อ้ายเจ็บคักหลาย จนแป๋บ้า