แพ้รบสนามรัก

ลูกแพร อุไรพร, ไหมไทย หัวใจศิลป์, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แพ้รบสนามรัก - ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร

F | Am |Am | Gm |Gm | Gm |Dm | Dm |Gm | Gm |Dm | Dm | Dm

กลับจากแนวรDmบ มาพบบัตรเชิDmน้องนางจะเดิDmนเข้าประตูวิวDmาห์หัวใจทหาDmรชายแดนเย็นชDmเหมือนโดนฟ้าผ่Dmา..ลงมากลางใDm

ไม่เคยนึกฝัDmน..ว่าวันที่กลัDmน้องจะเตรียมต้อนรัDmบ..ด้วยความโหดร้าDmจัดงานกินดอDmง เตรียมฉลองชัDmแล้วเชิญพี่ไDmป..เป็นเกียรติในงาDm

ทรุดนั่งวางปืDmน สะอื้นในDm | Dm | Dmอก...Dm | Dm | Dm | Dm | Dm | Dm | Dmเออ.........

Dm  ทรุดนั่งวางปืDmน สะอื้นในอDmน้ำตาไหลตDmก..ท่วมอกทหDmารสู้ศึกชายแดDmน หลายปีเนิ่นนDmานรบมาแหลกลาDmญ ไม่เคยแพ้ใคDm

สนามรบชายแดDmน ลุยดงควันปืDmพี่ยังหยัดยืDmน ไม่เคยหน้าไหDmปราบมาทั่วทิDmศ ป้องสิทธิ์ของไทDmไม่เคยพ่ายใคDmร..ในแดนสงครDmาม

แต่แล้วทำไDmมสนามใจรัDm | Dm | Dm | Dmกพี่...Dm | Dm | Dm | Dm | Dm | Dmเออ.........

Dm  แต่แล้วทำใDmมสนามใจรักพี่Dmรักมาก็ปีDm ต้องมีขวากหนDmามข้าศึกหัวใDmจแทรกแซงคุกคDmามเขามือที่สาDmม แย่งชิงรักไDm

เหลียวมองสองมืDmอ..เคยป้องกันชDmาติแต่ก็ไม่อาDmจ..ป้องกันหัวใDmกลางสงครามจDmริง พี่เคยมีชัDmแต่สงครามใDmจ พี่ชายยับเยิDm

กระสุนปืนกDmล พี่ทนสู้ไDmด้หมดทางแก้ไDmขคือกระสุนเงิDmต้องหลั่งน้ำตDmา ทรุดคาบัตรเชิDmคงไม่กล้าเดิDmนไปช่วยงานDm | Dmดอง

สุขเถิดน้Dmอง เถิดน้อDmง วันกินดองยิ่งใหDmญ่ทหารไทยผู้นี้Dm..มีได้แต่แค่ฝัDmสนามรักนั้Dmน อ้ายยอมยกธงขDmาวสงครามใจของเฮDmา.. แพ้น็อกเขา บ่มีฟื้น..

F/A | F/A |F/A | F |F | F |C | Dm |C Am | Dm |Dm |