แผ่นดินไหวในใจอ้าย

ต้าร์ ตจว., แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

G#m F# | E |G#m F# | E |C#m | F# |

แทบยืนบ่ไหG#mว..เมื่ออ้าF#ยได้ฟังคำEลาคนที่อ้ายฮัF#กส่ำฟ้G#mา  มื้อนี้F#สิถิ่มอ้าEยไปหากเจ้F#าเบิดG#mฮัก อ้ายบ่อยาF#กสิฝืนหัวEใจฮักจน ๆF# จากอ้าG#mย..บ่อาจดึงใจF#ให้เจ้าร่วEมทาง...F#

ขอนั่งจักคาC#mว อย่าฟ้าวไล่อ้ายเด้อG#mหล่าอ้ายยังผวC#mา..กับคำบอกลาจากBนางมืดดับลงแล้C#mว..เส้นทางฮักที่เฮาฮ่วมG#mสร้างชีวิตลำพัEง  ขาดนาF#ง อ้ายย่าG#mงบ่ไหว

E D# F# |

ปานแผ่นดินไหEว หัวใจF#ของอ้ายไหวBสั่นใจแยกจากกัC#mน..ตอนเจ้าบอF#กเลิกกันสาG#mอ้ายบ่หลิโตF#นอ้ายบ่Eน้องหล่F#า  ฮู้บ่ว่Bาอ้ายปD#mวดหัวG#mใจเจ็EบจนเกือบG#m C#mตาย...          แค่F#เจ้าเอ่ยคำG#mลา..  F#

คนที่บอกลG#mา..บ่ฮู้ดอF#กว่าเจ็บส่ำEใด๋คนถืกหักใG#mจ..เกือบตาF#ย ฮู้บ่น้อEงหล่าแต่อ้ายอยากขG#mอ หากความฮักF#ของอ้ายมีEค่าเก็บเอาไว้เด้อหล่G#mา  ให้ฮู้ว่Eา..ยังมีอ้ายคนF#นี้..    F#

* |

E F# | B |C#m F# | G#m |E F# | B D#m G#m |E F# | G#m |

ปานแผ่นดินไหEว หัวใจF#ของอ้ายไหวBสั่นใจแยกจากกัC#mน..ตอนเจ้าบอF#กเลิกกันสาG#mอ้ายบ่หลิโตF#นอ้ายบ่Eน้องหล่F#า  ฮู้บ่ว่Bาอ้ายปD#mวดหัวG#mใจเจ็EบจนเกือบตาF#ย..   แค่เจ้าเอ่ยคำG#mลา..  F#

แค่เจ้าเอ่ยคำลา

 G#m F# | E |G#m F# | E |F# G#m |