ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ

 เบียร์ พร้อมพงษ์ ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ เบียร์ พร้อมพงษ์

Dm | A# |F | F |

Dm | A# |F | A |

Dm   ฝ้ายผูกแขนเส้นขาA#   ที่มันเก่Cา..จนผู้สาวถาDmDm   ว่าอ้ายเป็นหยังจั่งมักหลA#าย   เหลือเส้นบาง ๆC  กะยังบ่ถิ่Dm

Dm   บ่กล้าตอบผู้สาA#ว  เบิ่งฝ้ายขาCวแล้วต้องอมยิ้FDm   คำอวยพรยังอุมอิCม  มื้อผูกแขAmนยังจำในใDm

ผูGmกเบื้องซ้ายให้ขวัญมาผูFกเบื้องขวาให้ขวัญคุ้มภัยหาเงินได้หมาน ๆA#    เด้Cอ...

Dm  ฝ้ายที่พ่Amอกับแม่ผูกใDmห้  เบิ่งยามใAmด๋มีใจฮึดสู้F  บอกให้ฮู้Gm.. ว่ามีไผรอ..Fทางนั้นF  ฝ้ายผูกแขAmนย้ำแทนแม่พ่Dmอ  หนักเกินท้Amอลูกก็ยังมั่F  ถึงทางแห่งฝัGmน.. ต้องAmข้ามทะเลเม็ดDmเหงื่อ  ก็คงบ่Cอยู่เหนือ..C  เกินความตั้งDmใจ

Dm   ถึงบ่โดนใจผู้สาA#   บ่คือผู้บ่าCว..ที่มีเงินหนDmDm   ถูกเหยียดถูกหยามบ่ถือสA#   สาวผ่านเข้ามCา ก็แค่รอหาDmทางใหม่

Dm  บ่มีสร้อยมีแหวA#น มีฝ้ายผูกแขCนที่แม่พ่อผูกใFห้Dm  ลูกผู้ชายคนนี้ไCง  ยังสู้ไหAmว.. ในทุกเส้นDmทาง

G | Dm |A# | F |

G | Dm |C | Dm |

* | ** |

Dm | A# |F | A |Dm |คอร์ดเพลง ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ เบียร์ พร้อมพงษ์ฝ้ายผูกแขนเส้นขาว ที่มันเก่าจนผู้สาวถาม ว่าอ้ายเป็นหยังจั่งมักหลาย เหลือเส้นบางๆกะยังบ่ถิ่ม บ่กล้าตอบผู้สาว เบิ่งฝ้ายขาวแล้วต้องอมยิ้ม คำอวยพรยังอุมอิม มื้อผูกแขนยังจำในใจ ผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญมา ผูกเบื้องขวาให้ขวัญคุ้มภัย หาเงินได้หมานๆเด้อ ฝ้ายที่พ่อกับแม่ผูกให้ เบิ่งยามใด๋มีใจฮึดสู้ บอกให้ฮู้ ว่ามีไผรอทางนั้น ฝ้ายผูกแขนย้ำแทนแม่พ่อ หนักเกินท้อลูกก็ยังมั่น ถึงทางแห่งฝัน ต้องข้ามทะเลเม็ดเหงื่อ ก็คงบ่อยู่เหนือ เกินความตั้งใจ ถึงบ่โดนใจผู้สาว บ่คือผู้บ่าวที่มีเงินหนา ถูกเหยียดถูกหยามบ่ถือสา สาวผ่านเข้ามา ก็แค่รอหาทางใหม่ บ่มีสร้อยมีแหวน มีฝ้ายผูกแขนที่แม่พ่อผูกให้ ลูกผู้ชายคนนี้ไง ยังสู้ไหว ในทุกเส้นทาง