ทั้งที่ผิดก็ยังรัก

 AB Normal สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทั้งที่ผิดก็ยังรัก AB normal เอบีนอร์มัล

B F#/A# | G#m F# |E | C#m F# |

เธอไม่ใช่คBนที่ควรรักเลF#/A#เธอไม่ใช่คG#mนที่ควรให้ใจF#ไม่ใช่คEนที่ควรคิดถึD#mงและฝันใฝ่ C#m  เธอไม่ได้เป็นของฉัF#

และไม่ใช่คBนที่ควรเผลอมอF#/A#ไม่ใช่คG#mนที่ควรเผลอใจF#ทุกเวลEาที่เราสองคD#mนได้ชิดใกล้ C#m  ก็บอกตัวเองทุกครั้F#

ว่าอย่าไปรักC#mเธอ  อย่าทำหัวใจD#mให้มันหวั่นไหวแต่ยิ่งห้าEมเท่าไร  ใC#mจยิ่งไม่ยอมฟัF#

ทั้งที่ผิดก็ยังรัBก ไม่เข้าF#ใจ  ก็ยังคิG#mดถึงเรื่อยF#ไป E จะหยุดตัวเองเท่าไร.. D#m      มัC#mนก็ทำไม่เคยF#ไหวยังอยากจะรัBก ไม่เข้าF#ใจ  ก็ไม่รู้G#mว่าฉันF#ต้องทำยังไง E เก็บอาการเท่าไร.. D#mยิ่งทC#mรมานหัวใจF#ตัวเองขึ้นทุก(B)วัน

B | G#m F# |
E | F# |

ไม่อยากจะทำBให้ใครเสียใF#/A#ไม่อยากจะทำG#mให้ใครแยกทาF#ทั้งที่คEนที่ควรคู่เธD#mอและเคียงข้าง C#m   มันไม่ใช่คนอย่างฉัF#

ไม่อยากจะรักC#mเธอ  แต่หัวใD#mจมันยังหวั่นไหวแต่ยิ่งห้าEมเท่าไร  ใC#mจยิ่งไม่ยอมF#ฟัง

** |

E | Em |D#m | G#m F# |C#/F | F# |

* | ** |

 C#m   เก็บอาการเท่าไร  ยิ่งทF#รมานหัวใจ.. เหลือเกิน

B F#/A# | G#m F# |E | F# | B |คอร์ดเพลง ทั้งที่ผิดก็ยังรัก ABNormal เอบีนอร์มอล

เนื้อเพลง ทั้งที่ผิดก็ยังรัก ABNormal เอบีนอร์มอล เธอไม่ใช่คนที่ควรรักเลย เธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจ ไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ เธอไม่ได้เป็นของฉัน และไม่ใช่คนที่ควรเผลอมอง ไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจ ทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ ก็บอกตัวเองทุกครั้ง ว่าอย่าไปรักเธอ อย่าทำหัวใจให้มันหวั่นไหว แต่ยิ่งห้ามเท่าไร ใจยิ่งไม่ยอมฟัง ทั้งที่ผิดก็ยังรัก ไม่เข้าใจ ก็ยังคิดถึงเรื่อยไป จะหยุดตัวเองเท่าไร มันก็ทำไม่เคยไหว ยังอยากจะรัก ไม่เข้าใจ ก็ไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไง เก็บอาการเท่าไร ยิ่งทรมานหัวใจตัวเองขึ้นทุกวัน ไม่อยากจะทำให้ใครเสียใจ ไม่อยากจะทำให้ใครแยกทาง ทั้งที่คนที่ควรคู่เธอและเคียงข้าง มันไม่ใช่คนอย่างฉัน ไม่อยากจะรักเธอ แต่หัวใจมันยังหวั่นไหว แต่ยิ่งห้ามเท่าไร ใจยิ่งไม่ยอมฟัง เก็บอาการเท่าไร ยิ่งทรมานหัวใจ เหลือเกิน