พ้อใหม่ลืมเก่า

ตุ๊กตา นริศรา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A | G#m |F#m | B | B |

ปาC#mกกะบอกว่าฮัก  อ้ายฮักน้องG#mหลาย..แต่อ้าC#mย.. บ่เฮ็ดคือจั่งคำG#mเว้าอ้าAยสิบ่ฮักไผB  มั่นใจG#mในฮักของC#mเฮาผู้ใด๋เป็นคF#mนเว้า..B  หนออ้Eาย

นี่F#mบ่น้อใจคน  บ่ดG#mนกะเปลี่ยนใจลืมคำAที่เคยบอกไว้ ว่าอ้ายฮักน้อBงหลาย... B

พ้อใหAม่กะลืมเก่Bา  พ้อเขG#mากะลืมน้อC#mได้ฮัAกแต่บ่แม่นเจ้าขอBง..หัวEใจพ้อใหAม่กะลืมเก่Bา  เมื่ออ้ายฮักเขG#mา น้องนั่งฮ้อC#mงไห้ฮู้บ่Aน้องสิขาดใB | Bจ..        เมื่ออ้ายพ้อใหม่และลืมเก่า

E | E |

นี่F#mบ่น้อใจคน  บ่ดG#mนกะเปลี่ยนใจลืมคำAที่เคยบอกไว้ ว่าอ้ายฮักน้อBงหลาย... B

พ้อใหAม่กะลืมเก่Bา  พ้อเขG#mากะลืมน้อC#mได้ฮัAกแต่บ่แม่นเจ้าขอBง..หัวEใจพ้อใหAม่กะลืมเก่Bา  เมื่ออ้ายฮักเขG#mา น้องนั่งฮ้อC#mงไห้ฮู้บ่Aน้องสิขาดใB | Bจ..        เมื่ออ้ายพ้อใหม่และลืมเก่า

A | G#m |F#m | B | B |

พ้อใหAม่กะลืมเก่Bา  พ้อเขG#mากะลืมน้อC#mได้ฮัAกแต่บ่แม่นเจ้าขอBง..หัวEใจพ้อใหAม่กะลืมเก่Bา  เมื่ออ้ายฮักเขG#mา น้องนั่งฮ้อC#mงไห้ฮู้บ่Aน้องสิขาดใB | Bจ..        เมื่ออ้ายพ้อใหม่และลืมเก่า

A Am || E |