พ้อใหม่ลืมเก่า

 ตุ๊กตา นริศรา พ้อใหม่ลืมเก่า ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พ้อใหม่ลืมเก่า ตุ๊กตา นริศรา

A | G#m |F#m | B | B |

ปาC#mกกะบอกว่าฮัก  อ้ายฮักน้องG#mหลาย..แต่อ้าC#mย.. บ่เฮ็ดคือจั่งคำG#mเว้าอ้าAยสิบ่ฮักไผB  มั่นใจG#mในฮักของC#mเฮาผู้ใด๋เป็นคF#mนเว้า..B  หนออ้Eาย

นี่F#mบ่น้อใจคน  บ่ดG#mนกะเปลี่ยนใจลืมคำAที่เคยบอกไว้ ว่าอ้ายฮักน้อBงหลาย... B

พ้อใหAม่กะลืมเก่Bา  พ้อเขG#mากะลืมน้อC#mได้ฮัAกแต่บ่แม่นเจ้าขอBง..หัวEใจพ้อใหAม่กะลืมเก่Bา  เมื่ออ้ายฮักเขG#mา น้องนั่งฮ้อC#mงไห้ฮู้บ่Aน้องสิขาดใB | Bจ..        เมื่ออ้ายพ้อใหม่และลืมเก่า

E | E |

นี่F#mบ่น้อใจคน  บ่ดG#mนกะเปลี่ยนใจลืมคำAที่เคยบอกไว้ ว่าอ้ายฮักน้อBงหลาย... B

พ้อใหAม่กะลืมเก่Bา  พ้อเขG#mากะลืมน้อC#mได้ฮัAกแต่บ่แม่นเจ้าขอBง..หัวEใจพ้อใหAม่กะลืมเก่Bา  เมื่ออ้ายฮักเขG#mา น้องนั่งฮ้อC#mงไห้ฮู้บ่Aน้องสิขาดใB | Bจ..        เมื่ออ้ายพ้อใหม่และลืมเก่า

A | G#m |F#m | B | B |

พ้อใหAม่กะลืมเก่Bา  พ้อเขG#mากะลืมน้อC#mได้ฮัAกแต่บ่แม่นเจ้าขอBง..หัวEใจพ้อใหAม่กะลืมเก่Bา  เมื่ออ้ายฮักเขG#mา น้องนั่งฮ้อC#mงไห้ฮู้บ่Aน้องสิขาดใB | Bจ..        เมื่ออ้ายพ้อใหม่และลืมเก่า

A Am || E |คอร์ดเพลง พ้อใหม่ลืมเก่า ตุ๊กตา นริศรา

เนื้อเพลง พ้อใหม่ลืมเก่า ตุ๊กตา นริศราปากกะบอกว่าฮัก อ้ายฮักน้องหลาย แต่อ้าย บ่เฮ็ดคือจั่งคำเว้า อ้ายสิบ่ฮักไผ มั่นใจในฮักของเฮา ผู้ใด๋เป็นคนเว้า หนออ้าย นี่บ่น้อใจคน บ่ดนกะเปลี่ยนใจ ลืมคำที่เคยบอกไว้ ว่าอ้ายฮักน้องหลาย พ้อใหม่กะลืมเก่า พ้อเขากะลืมน้อง ได้ฮักแต่บ่แม่นเจ้าของหัวใจ พ้อใหม่กะลืมเก่า เมื่ออ้ายฮักเขา น้องนั่งฮ้องไห้ ฮู้บ่น้องสิขาดใจ เมื่ออ้ายพ้อใหม่และลืมเก่า นี่บ่น้อใจคน บ่ดนกะเปลี่ยนใจ ลืมคำที่เคยบอกไว้ ว่าอ้ายฮักน้องหลาย พ้อใหม่กะลืมเก่า พ้อเขากะลืมน้อง ได้ฮักแต่บ่แม่นเจ้าของหัวใจ พ้อใหม่กะลืมเก่า เมื่ออ้ายฮักเขา น้องนั่งฮ้องไห้ ฮู้บ่น้องสิขาดใจ เมื่ออ้ายพ้อใหม่และลืมเก่า พ้อใหม่กะลืมเก่า พ้อเขากะลืมน้อง ได้ฮักแต่บ่แม่นเจ้าของหัวใจ พ้อใหม่กะลืมเก่า เมื่ออ้ายฮักเขา น้องนั่งฮ้องไห้ ฮู้บ่น้องสิขาดใจ เมื่ออ้ายพ้อใหม่และลืมเก่า