ผู้ชายตายรัง

บอ โอ โบว์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผู้ชายตายรัง บอโอโบว์

C | Em |F | G | G |

ยังกล้าบอกว่าคิดฮอCด  ยังกล้าบอกว่าฮักน้องEmหลายเว้าง่าDmยคักน้อGยามอ้ายบ่มีCเขาถิ่มDmน้องไปตั้งดGน น้องกะทCนจนว่าลืมเศAmร้าไสอ้าDmยว่าเขา..ฮักอ้ายGอีหลี

Dmปบ่รอดแม่นบ่G  อ้ายจั่งกลัCบมาขEmอ..คืนAmดีอ้ายเคยเฮ็Dmดหัวใจน้องนี้..เจ็บคักGฮู้บ่..   G

อ้ายกลับมาตายรัC Emง..         ให้คนซัAmงคนสมน้ำEmหน้าคนคืออ้าFยแค่ถืกเขาป๋Gา มันยังบ่สาใจCเป็นจั่งได๋Fความฮักขี้ตัG๋ว  น้องกะซั่Emวเคยเชื่อใจอ้าAmสุดท้าDmย.. อ้ายGกลับมาตายฮูCเก่า..

G |

เซาแหน่แค่คำว่าขอCโทษเซาโลดคั่นว่าฮักน้อEmงหลายน้องบ่ง่าDmย.. ให้อ้าGยตั๋วอีกคือCเก่าฮู้Dmสึกแล้วแม่นบ่G  บ่ฮู้จักพอCกะเลEmย..ต้องAmเศร้าไผสิDmกล้าเอา คั่นอ้าGยหลายใจแบCบนี้..  G

F | C |Dm G | C |

F | Em Am |Dm G | C |

* | ** |

เป็นจั่งได๋Fความฮักขี้ตั๋Gว  น้องกะซั่Emวเคยเชื่อใจอ้าAmสุดท้าDmย อ้ายกGลับมาตายฮูCเก่า..

Dm Gฮืม...      อ้ายกลับมาตายฮูF Fm | Cเก่า..