ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง

อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

Am | Am |

F G | Em Am |F G | Am |

เก่าเป็นของไAmผ แต่ใหม่เป็นของน้Gองถึงเจ้FาสิเคยหมายปEองบ่ได้ครAmองใจอ้าGยดอกเด้Fอพี่  Eตั้งแต่กี้Amมีแล้Gว  บ่รักษาFเอาไว้EบัดยามเขAmามีใหGม่ แล้วเจ้าสิมาFกวนใE | Eจ..เพื่ออีหยัAm

คิดดีแล้วบ้Fอ สิตามมาราวีGถามใจอ้ายติEmว่าเราเลือกไAmอย่าลืมเด้Fอน้องคือคนใหGม่ของอ้ายละCเด้ฮักของเจ้Fาที่พังเพGแล้วสิอย่างเซEmคืนมาหยัAmขอร้อFง ก่อนข้อยสิซัGง ให้เซาเว้Am

ส่ำผู้สาวเก่Fา กะอย่าเว้าดัGมายุ่งเฮ็ดหยัEmงความฮักของAmเฮาเจ้ามันFกะแค่ของเก่Gาที่เขาถิ่มมCส่ำผู้สาวเก่Fา เฮาบ่หัวซGา  มันบ่มีค่Emา ส่ำหมาโตAmหนึ่งอยู่สื่อ ๆF อย่ามาทะลึ่Gง  อยู่ไผอยู่Amมัน

ส่ำผู้สาวเก่Fา กะอย่าเว้าดัGบ่อยากหน้าพัEmง อย่ามาข้องเกี่Amยวผู้บ่าวเฮFามีอยู่ผู้เดีGยว เฮาดูแลไCด้ส่ำผู้สาวเก่Fา..ที่เขาเบิดใGจ  สิหนีไปไEmส กะแล้วแต่เจ้AmฐานFะกะแค่คนเก่Gาที่เขาเซาAmฮัก       Am

Am | Am |F G | Am |

F G | Em Am |F G | C |

F G | Em Am |F G | Am | Am |

* | ** | *** | *** |

ฐานFะกะแค่คนเG | Eก่า     ผู้สาวเก่า กะอย่าเว้าAmดัง

F G | Em Am || F G | Am | Am |