ผู้สาวอินดี้

คะแนน นัจนันท์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Gm | F |D# | F |

A# Dm | D# F |A# Dm | D# F |

A# Dm | Gm Dm |D# A# | F |

น้อA#งเป็นสาวอินดี้Dm    เว้าอิหGmลีฮักไผฮักDmแฮงอย่ามาแกD#ล้ง.. แสดA#งตบตาหลอFกกันเป็A#นผู้สาวไทบ้าDmน    บ่ได้สวGmยได้งามปานDmฝันกะเลยย้าD#น..หละเนA#าะ สิเป็นทาFงผ่าน

อินดี้D#กะมีหัวใFจ มันกะฮักDmไผเป็นเด้อ้าGmแต่น้อD#งเป็นคนง่าย ๆ สไตล์Fบ้าน ๆ

กะมีความโสA#ด ความเหงาหละเนGmาะขี่มอเตอร์ไซค์เลาD#ะบ้านนี้บ้านนั้A#ผู้ชาD#ยกะแค่หมู่กัFน บ่แม่นผู้บ่A# FาวกะมีความสาA#วอยู่พอสมควGmกะผ่านความม่วD#นมาแน่หลายคราA#เลยคึD#ดอยากมีนำเขFา ผู้บ่าวไว้A#แงง

A# Dm | Gm Dm |D# A# | F |

หัวA#ใจน้องบ่แพงDm   แค่แสดGmงความจริงใจมDmท่อนั้นหลD#ะ  มีเงินA#ยามได๋จั้งFแต่งแต่A#ขอเพียงอย่างเดีDmยว  อย่าให้น้อGmงต้องมีคู่แข่Dmย้อนว่าแฮD#ง..ของน้อA#งนั้นมีบ่พFอ.. สิไปA# Dm Fสู้ไผ

Gm | F |D# | F |

A# Dm | D# F |A# Dm | D# F |

A# Dm | Gm Dm |D# A# | F |

* | ** | ** |

เลยคึD#ดอยากมีนำเขFา ผู้บ่าวสักคA#