ผู้สาวโสด

  กระต่าย พรรณนิภา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้สาวโสด กระต่าย พรรณนิภา

Em D C | C D G |

Em | EmEm | Em |

C D | Bm Em |C D | G |

C D | B Em |C D | G | G |

เป็นแEmค่ผู้สาวไทบ้าน  มีบุญBmมีงานบ้านใด๋เฮAmากะไป..เพิ่มสีสันในGงานแก๊Emงค์ผู้สาวขาม่วน  ซวBmนกันจองหน้าฮ้านเต้Amนฮอดใสฮอดกัน มักม่วนหลาย

B | B |Em D/F# G |

ผู้ใด๋Emสิว่าจั่งใด๋  เฮBmากะบ่เคยแคร์แล้วแAmต่  เอDาที่สบายใจGบ่ผิEmดบ่พาลคนอื่น  ม่วนซื่นBmไปตามสไตล์เหล้ายAmากะบ่เคยใกล้ แต่ใจนี้B.. มันมีไB | B

โสCดอยู่เด้ออ้าDย..  ยัBmงบ่มีใผ๋มาจีEmย่อCนสไตล์ชีวิDตบ่ดีคือไผGเสื้อยืCดซ่งยีนขาดเข่Dา  บ่สูBmงบ่ขาวบ่Emใหญ่เกิบคีบCช้างดาวคู่ใD Bจ..       (กับมอเตอร์ไซค์ฮ้าง ๆEm)

Em | EmEm | Em |

C D | Bm Em |C D | G |

C D | Bm Em |C D | B | B |

** | ** |

โสCดอยู่เด้ออ้าDย..  ยัBmงบ่มีใผ๋มาจีEmย่อCนสไตล์ชีวิDตบ่ดีคือไผGเสื้อยืCดซ่งยีนขาดเข่Dา  บ่สูBmงบ่ขาวบ่Emใหญ่แต่Cคั่นได้ฮักใD Bผ๋..        ทั้งหัวใจให้อ้ายคนEmเดียว    Em

Em | Em | Em | Em B A || E |คอร์ดเพลง ผู้สาวโสด กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง ผู้สาวโสด กระต่าย พรรณนิภาเป็นแค่ผู้สาวไทบ้าน มีบุญมีงานบ้านใด๋ เฮากะไปเพิ่มสีสันในงาน แก๊งค์ผู้สาวขาม่วน ซวนกันจองหน้าฮ้าน เต้นฮอดใสฮอดกัน มักม่วนหลาย ผู้ใด๋สิว่าจั่งใด๋ เฮากะบ่เคยแคร์ แล้วแต่ เอาที่สบายใจ บ่ผิดบ่พาลคนอื่น ม่วนซื่นไปตามสไตล์ เหล้ายากะบ่เคยใกล้ แต่ใจนี้ มันมีไฟ โสดอยู่เด้ออ้าย ยังบ่มีใผ๋มาจีบ ย่อนสไตล์ชีวิตบ่ดีคือไผ เสื้อยืดซ่งยีนขาดเข่า บ่สูงบ่ขาวบ่ใหญ่ เกิบคีบช้างดาวคู่ใจ (กับมอเตอร์ไซค์ฮ้างๆ) โสดอยู่เด้ออ้าย ยังบ่มีใผ๋มาจีบ ย่อนสไตล์ชีวิตบ่ดีคือไผ เสื้อยืดซ่งยีนขาดเข่า บ่สูงบ่ขาวบ่ใหญ่ แต่คั่นได้ฮักใผ๋ ทั้งหัวใจให้อ้ายคนเดียว