ปันใจ

 ปันใจ วงไออุ่น ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปันใจ วงไออุ่น ต้นกล้าฅนเพลง

แค่อยากให้เธGอปันใจให้ฉัBmนสักนิดก็พEmอ..แค่อยากให้เธCอมองตาของฉันให้พอชื่นDใจ

G | Bm |C | D |

เป็นเรื่อAmงของคนสองคน..ที่วกวนEmมาเจอกันเธอCกับฉัน.. เป็นเพื่อนกันDมานานแสนนานโดยที่ฉันAmแอบชอบเธอ  แอบหลงรักEmเธอมานานเธอจะรู้Cไหม  เธอจะรู้Dใจฉันไหม... D

แค่อยากให้เธGอปันใจให้ฉัBmนสักนิดก็Em Dพอ..แค่อยากให้เธCอมองตาของฉันให้พอชื่นDใจก็ไม่ได้ขBmออะไรเธอนั้BนเสียจนมากมEm Dาย..ก็แค่มีใคCรคนหนึ่งคนนี้Dที่หลงรักเธGอ     D

G | Bm |Em D | C | D |

Bm B | Em D |C D | G |

* | ** | ** |

ก็แค่มีใคCรคนหนึ่งคนนี้Dที่หลงรักเธอ

C Cm | Gmaj7 |คอร์ดเพลง ปันใจ วงไออุ่น ต้นกล้าฅนเพลง

เนื้อเพลง ปันใจ วงไออุ่น ต้นกล้าฅนเพลงแค่อยากให้เธอปันใจให้ฉันสักนิดก็พอ แค่อยากให้เธอมองตาของฉันให้พอชื่นใจ เป็นเรื่องของคนสองคนที่วกวนมาเจอกัน เธอกับฉัน เป็นเพื่อนกันมานานแสนนาน โดยที่ฉันแอบชอบเธอ แอบหลงรักเธอมานาน เธอจะรู้ไหม เธอจะรู้ใจฉันไหม แค่อยากให้เธอปันใจให้ฉันสักนิดก็พอ แค่อยากให้เธอมองตาของฉันให้พอชื่นใจ ก็ไม่ได้ขออะไรเธอนั้นเสียจนมากมาย ก็แค่มีใครคนหนึ่งคนนี้ที่หลงรักเธอ ก็แค่มีใครคนหนึ่งคนนี้ที่หลงรักเธอ