รั้วของชาติ สิขาดใจ

ต้าร์ ตจว., แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

F#m D | A E |F#m D | A E |

กอดปืนยืนเหF#mม่อ..  น้ำตDา..มันเผลEอไหลหล่F#mเมื่อฮู้ว่ามีคDน.. มาปล้Eนเอาใจเจ้าไF#mอ้ายเบิดแฮงสู้D.. เมื่อฮู้Eเจ้ากะมีใF#mที่บอกว่าฮักอ้าDย.. สุดท้าEยตั๋วอ้ายแมนบ่F#m

จับถึกใบแดAง  ชะตาแกล้Eงให้อ้ายไกลเจ้F#mเปิดทางให้เขDา.. มาเอEาใจเจ้าแมนบ่F#mฝึกแค่สามเดือAน  ใจเจ้าเลือEนลืมอ้ายเลF#mยบ่บอกว่าสิรDอ  ตั๋วล่อEอ้ายคักหนF#mอนาง

ชายชาติทหาDร.. ถืกเจ้าหยาEมเหยียบใจจนมุ่AปานถืกกระสุDน  พังมุ่นEเบิดแล้วหัวAใจหากเขาปล้นปืDน  อ้ายยังพEอสิตามคืนไA F#mด้แต่เขาปล้นใBmจ..เจ้าไปE อ้ายเบิดแฮF#mงสู้

F#m |

อยากหนีจากค่าF#mย.. ออกไปDถามเบิ่งใจEเจ้าเด้น้องF#mหล่าฮักของอ้ายเบิดค่Dา.. จากใจEน้องหล่าตอนใF#mด๋เขามีหยังดีD  เจ้าคือมอEบฮักให้เขาF#mไปรั้วของชาติคืออ้าDย..สิขาดใจEตาย.. ในค่ายแล้วเด้อ...

F#m D | E |F#m D | E |

D E | F#m |D E | F#m |

D E | A |Bm E | F#m |

* | ** |

F#m |