รั้วของชาติ สิขาดใจ

 ต้าร์ ตจว. รั้วของชาติ สิขาดใจ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รั้วของชาติสิขาดใจ ต้าร์ ตจว.

F#m D | A E |F#m D | A E |

กอดปืนยืนเหF#mม่อ..  น้ำตDา..มันเผลEอไหลหล่F#mเมื่อฮู้ว่ามีคDน.. มาปล้Eนเอาใจเจ้าไF#mอ้ายเบิดแฮงสู้D.. เมื่อฮู้Eเจ้ากะมีใF#mที่บอกว่าฮักอ้าDย.. สุดท้าEยตั๋วอ้ายแมนบ่F#m

จับถึกใบแดAง  ชะตาแกล้Eงให้อ้ายไกลเจ้F#mเปิดทางให้เขDา.. มาเอEาใจเจ้าแมนบ่F#mฝึกแค่สามเดือAน  ใจเจ้าเลือEนลืมอ้ายเลF#mยบ่บอกว่าสิรDอ  ตั๋วล่อEอ้ายคักหนF#mอนาง

ชายชาติทหาDร.. ถืกเจ้าหยาEมเหยียบใจจนมุ่AปานถืกกระสุDน  พังมุ่นEเบิดแล้วหัวAใจหากเขาปล้นปืDน  อ้ายยังพEอสิตามคืนไA F#mด้แต่เขาปล้นใBmจ..เจ้าไปE อ้ายเบิดแฮF#mงสู้

F#m |

อยากหนีจากค่าF#mย.. ออกไปDถามเบิ่งใจEเจ้าเด้น้องF#mหล่าฮักของอ้ายเบิดค่Dา.. จากใจEน้องหล่าตอนใF#mด๋เขามีหยังดีD  เจ้าคือมอEบฮักให้เขาF#mไปรั้วของชาติคืออ้าDย..สิขาดใจEตาย.. ในค่ายแล้วเด้อ...

F#m D | E |F#m D | E |

D E | F#m |D E | F#m |

D E | A |Bm E | F#m |

* | ** |

F#m |คอร์ดเพลง รั้วของชาติสิขาดใจ ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง รั้วของชาติสิขาดใจ ต้าร์ ตจว.กอดปืนยืนเหม่อ น้ำตามันเผลอไหลหล่น เมื่อฮู้ว่ามีคน มาปล้นเอาใจเจ้าไป อ้ายเบิดแฮงสู้ เมื่อฮู้เจ้ากะมีใจ ที่บอกว่าฮักอ้าย สุดท้ายตั๋วอ้ายแมนบ่ จับถึกใบแดง ชะตาแกล้งให้อ้ายไกลเจ้า เปิดทางให้เขา มาเอาใจเจ้าแมนบ่ ฝึกแค่สามเดือน ใจเจ้าเลือนลืมอ้ายเลยบ่ บอกว่าสิรอ ตั๋วล่ออ้ายคักหนอนาง ชายชาติทหาร ถืกเจ้าหยามเหยียบใจจนมุ่น ปานถืกกระสุน พังมุ่นเบิดแล้วหัวใจ หากเขาปล้นปืน อ้ายยังพอสิตามคืนได้ แต่เขาปล้นใจเจ้าไป อ้ายเบิดแฮงสู้ อยากหนีจากค่าย ออกไป ถามเบิ่งใจเจ้าเด้น้องหล่า ฮักของอ้ายเบิดค่า จากใจน้องหล่าตอนใด๋ เขามีหยังดี เจ้าคือมอบฮักให้เขาไป รั้วของชาติคืออ้าย สิขาดใจตาย ในค่ายแล้วเด้อ