สวรรค์พราก (Ost.นางฟ้าอสูร)

 ก้อง ห้วยไร่ สวรรค์พราก สวรรค์พราก (Ost.นางฟ้าอสูร) ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สวรรค์พราก ก้อง ห้วยไร่ (Ost.นางฟ้าอสูร)

Cm A# | G# D# |Fm | A# |

G# A# | Gm Cm A# |Fm A# | D# |

กว่าจะมีD#วันนี้ มันไม่ใช่Gmเรื่องง่าย เธอรู้Cmใช่ไหม..A#ต้องปวดร้าG#ว ต้องทนเสียใจA#มากมายเธอก็Gmรู้ได้อยู่G#ข้างกายA#ทุกวัน ทำได้เพียGmงแค่นั้น ไม่ใช่Cmคู่ปวดใFmจที่ต้องเฝ้าดูA#เธอรักเขาคนD#อื่น.. A#

จะอยู่แบบไหD#น ไม่เคยจะสGmน ขอแค่ได้ใกCmล้กัน..A#แต่ในใจG#ก็ยังเฝ้าหวังให้เธอมอA#งมาจนวันนี้G#ที่เราA#มีกัน แต่เธอนั้Gmนจากไปไม่หวCmนมา A#ทิ้งไว้Fmแต่กับน้ำตA#าให้ฉันได้นอนD#กอด

ต้องเจ็บต้องช้ำG#..ซ้ำ ๆ แบบนี้A#อีกนานแค่ไหนCmกันที่ผ่าA#นมานั้G#น หรือฟ้าแกล้งกันA#ไม่พอใช่ไหD#กว่าเธอจะรัG#ก ใจก็ช้ำA#เจียนตายแต่สุดท้าD#ยฟ้าพรGmากร่างกาCmยเธอไป  A#สะใจFmหรือไง ทำร้าA#ยคนไม่มีทางสู้D#

G# A# | Gm Cm A# |Fm A# | D# A# |

* | ** |

ถ้าเป็นแบบนี้D# ให้เธอมีเขGmาคนนั้นยังดีCmกว่า..A#ขอแค่เพียG#งให้เธอย้อนมาให้มองได้ไหA#ไม่ต้องมารัG#ก แค่เธอA#กลับมาโปรดเถิดฟ้Gmา ขอคืนเถอะลมCmหายใจA#เอาชีวิFmตเธอคืนกลับมาได้ไหA#ม แล้วเอาฉันไปD#แทน

เอาชีวิFmตเธอคืนกลับมาได้ไหA#ม..A#  แล้วเอาฉันไปแทน

G# | Gm | Fm A# | G# D# |คอร์ดเพลง สวรรค์พราก ก้อง ห้วยไร่ (Ost.นางฟ้าอสูร)

เนื้อเพลง สวรรค์พราก ก้อง ห้วยไร่ (Ost.นางฟ้าอสูร)กว่าจะมีวันนี้ มันไม่ใช่เรื่องง่าย เธอรู้ใช่ไหม ต้องปวดร้าว ต้องทนเสียใจมากมายเธอก็รู้ ได้อยู่ข้างกายทุกวัน ทำได้เพียงแค่นั้น ไม่ใช่คู่ ปวดใจที่ต้องเฝ้าดูเธอรักเขาคนอื่น จะอยู่แบบไหน ไม่เคยจะสน ขอแค่ได้ใกล้กัน แต่ในใจก็ยังเฝ้าหวังให้เธอมองมา จนวันนี้ที่เรามีกัน แต่เธอนั้นจากไปไม่หวนมา ทิ้งไว้แต่กับน้ำตาให้ฉันได้นอนกอด ต้องเจ็บต้องช้ำซ้ำๆแบบนี้อีกนานแค่ไหนกัน ที่ผ่านมานั้น หรือฟ้าแกล้งกันไม่พอใช่ไหม กว่าเธอจะรัก ใจก็ช้ำเจียนตาย แต่สุดท้ายฟ้าพรากร่างกายเธอไป สะใจหรือไง ทำร้ายคนไม่มีทางสู้ ถ้าเป็นแบบนี้ ให้เธอมีเขาคนนั้นยังดีกว่า ขอแค่เพียงให้เธอย้อนมาให้มองได้ไหม ไม่ต้องมารัก แค่เธอกลับมา โปรดเถิดฟ้า ขอคืนเถอะลมหายใจ เอาชีวิตเธอคืนกลับมาได้ไหม แล้วเอาฉันไปแทน เอาชีวิตเธอคืนกลับมาได้ไหม แล้วเอาฉันไปแทน